Informasjon, veiviser

Forstørrede bryst hos gutter og menn, veiviser

Forstørrede bryst som er forbigående, forekommer hos omtrent halvparten av alle gutter i puberteten. Det er også vanlig hos voksne menn ved økende alder. I denne artikkelen kan du lese mer om ulike årsaker til at dette skjer.

Hva er forstørrede bryst hos gutter og menn?

 • Forstørrelse av ett eller begge mannlige bryst på grunn av økning av kjertelvevet
 • Betegnes på fagspråket for gynekomasti
 • Forstørret bryst kun på grunn av fedme kalles pseudo-gynekomasti

Forekomst

 • Forekommer forbigående hos halvparten av gutter i puberteten
 • Forekomsten hos voksne menn er økende med økende alder

Vurdering av forstørrede bryst hos gutter/menn

Gynekomasti
 • De fleste tilfeller av gynekomasti hos gutter i puberteten er ufarlig og forbigående
  • Gynekomasti oppstår som oftest på begge bryster, men ensidige symptomer kan forekomme
  • Legen kan vanligvis kjenne en bevegelig kul av fast kjertelaktig vev i underhuden av brystet/brystene 
 • Overvektige har hyppigere gynekomasti, delvis på grunn av hormonubalanse, men også på grunn av ren fettdeponering (pseudo-gynekomasti)
 • Blant voksne vil overvekt kunne gi inntrykk av forstørrede bryst, men kjertelvevet er ikke økt
 • Dersom legen er i tvil om årsaken til symptomene, må videre utredning overveies
  • En fast uøm kul i bare ett av brystene og som ikke er bevegelig i underhuden, bør utredes nærmere  

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker som vanligvis ikke krever behandling

 • Fysiologisk gynekomasti
  • Er et normalfenomen hos nyfødte gutter, i ungdomsårene og hos menn eldre enn 50 år
  • Forsvinner spontant i løpet av fire uker hos nyfødte
  • Halvparten av alle gutter vil oppleve gynekomasti. Starter typisk i 13-14 års alderen
   • Noen gutter har ømhet eller smerte på brystet/brystene, mens andre ikke har det
   • Fysiologisk gynekomasti hos ungdommer går vanligvis tilbake i løpet av et halvt til to år, uten behov for tiltak
  • Cirka 65 prosent av alle menn mellom 50 og 80 år får noen grad av gynekomasti
 • Vedvarende pubertal gynekomasti
  • Hvis symptomene vedvarer etter to år eller etter 17 årsalderen, bør de utredes
  • Bruk av medikamenter eller stoffer forbundet med gynekomasti, eller underliggende sykdom, er de vanligste årsakene til ikke-fysiologisk gynekomasti
  • Hvis ingen årsak påvises, og pasienten ønsker behandling, kan medikamentell behandling vurderes, eller henvises til kirurgi
 • Overvekt eller fedme
  • Forekomsten av gynekomasti/pseudo-gynekomasti øker med økende KMI

Vanlige årsaker som kan kreve behandling

 • Forårsaket av medikament
  • Nest etter vedvarende pubertal gynekomasti er medikament- eller stoffbruk de vanligste årsakene til ikke-fysiologisk gynekomasti
  • Vanlige årsaker er medikamenter som antipsykotika, antiretrovirale midler (mot hiv/aids) og antiandrogener som brukes i prostatakreftbehandling, spironolakton mfl. 
   • Stans i bruken av slike legemidler vil ofte føre til normalisering av brystvevet innen tre måneder
 • Stoffmisbruk
  • Anabole steroider gir ofte varig gynekomasti
  • Alkohol
  • Bruk av marihuana, heroin, amfetamin kan også gi varig gynekomast
 • Skrumplever
  • Høyt alkoholforbruk er vanligste årsak
  • Vanlige symptomer er slapphet og kløe. Det kan oppstå hudforandringer som er typiske for alkoholikere. Hos noen blir brystene forstørret

Sjeldne årsaker

Som kan kreve behandling

 • Primær hypogonadisme, for eksempel Klinefelters syndrom
  • Sjelden, men bør alltid mistenkes hos en ungdom med vedvarende pubertal gynekomasti
  • Guttens høyde er mindre enn avstanden mellom utstrakte hender
  • Små testikler. Fravær av sekundære kjønnstrekk. Gynekomasti kan være det eneste tegnet
 • Høyt stoffskifte (hypertyreose)
  • Typiske symptom er hjertebank, tretthet, nervøsitet, irritabilitet, vekttap tross god matlyst, svetting og varmeintoleranse, øyesymptom - og hos noen forstørrede bryst
 • Testikkelkreft
  • Kan føre til nedsatt produksjon av mannlige kjønnshormon
  • Finner en fast, oftest uøm kul i testikkelen. Hos noen kan brystene bli forstørret
 • Binyrekreft
  • Sjelden tilstand som gir skrumpning av testiklene, nedsatt seksualdrift og hos noen forstørrede bryst
 • Kronisk nyresvikt
 • Brystkreft hos menn. Menn med Klinefelters syndrom har 16-30 ganger økt risiko sammenlignet med andre menn

Andre årsaker til kul i brystet

Når bør du søke lege?

 • Ved usikkerhet om hva årsaken kan være og ved fremtredende plager, bør du kontakte lege
 • Spesielt en fast uøm kul i bare ett av brystene og som ikke er bevegelig i underhuden, bør vurderes av lege
 • Andre symptomer som bør vurderes av lege ifm. kul i brystet, er for eksempel utflod eller blod fra brystet, dersom brystvorten din plutselig går fra å være utoverrettet til å bli inntrukket, samt uregelmessigheter, hevelser eller søkk i huden på brystet

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille:

 • Er begge brystene forstørret?
  • Ja, begge
  • Nei, bare det ene
 • Er det andre forandringer med brystet/brystene?
  1. Utflod, væske som siver ut
  2. Hudforandringer
  3. Kul i brystet
 • Hvor lenge har det vart?
  • Ca. en måned
  • Flere måneder
  • Ca. et halvt år
  • Ca. et år
  • 1-2 år
  • Lengre enn 2 år
 • Andre symptomer?
  1. Testiklene er påfallende små
  2. Merket kul i en testikkel
  3. Føler meg syk
 • Mulige årsaker?
  1. Er overvektig/fet
  2. Har høyt alkoholforbruk
  3. Har hjertesykdom
  4. Har leversykdom
  5. Har nyresykdom
  6. Bruker medikamenter
  7. Bruker anabole steroider
  8. Bruker rusmidler 
 • Konsekvenser?
  • Oppleves som kosmetisk skjemmende

Legeundersøkelsen

 • Legen vil utføre en generell organundersøkelse med særlig vekt på brystene, hjerte, magen (leveren), testiklene

Andre undersøkelser

 • Blodprøver kan være aktuelle i utredningen, særlig gjelder det hormonprøver
 • Avhengig av om det er mistanke om underliggende sykdom, så kan det bli aktuelt med ulike former for bildediagnostikk

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Ved uklarhet om diagnosen