Informasjon, veiviser

Impotens og erektil dysfunksjon, veiviser

Impotens er manglende evne til å oppnå og vedlikeholde reisning av penis tilstrekkelig for å gjennomføre samleie med sædutløsning i skjeden. I denne artikkelen kan du lese mer om ulike årsaker til at dette skjer.

Hva er impotens og erektil dysfunksjon?

 • Erektil dysfunksjon, tidligere omtalt som impotens, brukes om manglende evne til reisning av penis, det vil si at man utelukker sviktende lyst, manglende evne til orgasme eller forstyrrelser av sæduttømming
 • Symptomet bør opptre i minst en firedel av situasjoner der ereksjon er ønskelig, før det gjøres til et problem
impotens

Animasjon av impotens

Forekomst

 • Forekomsten av tilstanden øker med alderen:
  • Fem prosent av 40-åringer
  • Ti prosent av 50-åringer
  • 20-40 prosent blant de i alderen 60 til 69 år
  • 50-100 prosent blant de over 70 år
 • Hos menn med diabetes antas 30-50 prosent å ha ereksjonsproblemer

Vurdering av erektil dysfunksjon

 • Psykiske årsaker er svært vanlige og knyttet til opplevelser i forbindelse med debut, nytt forhold som ikke fungerte, depresjon, dårlig selvtillit, prestasjonsangst, urimelig høye forventninger
 • Kroppslige årsaker er karakterisert ved normal kjønnsdrift, gradvis innsettende tap av ereksjon, åpenbar fysisk eller medisinsk utløsende årsak, manglende morgenereksjon
 • De fleste tilfellene skyldes en blandingsårsak
Neste side