Informasjon

Ankelskade, veiviser

Temaside om Korona

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg etter ankelskade:

 • Hvordan skjedde skaden?
  1. Tråkket over, foten ble vridd innover
  2. Tråkket over, foten ble vridd utover
  3. Foten ble kraftig bøyd nedover
  4. Foten ble kraftig bøyd oppover
  5. Annet
 • Ble det gitt førstehjelp?
  • Ja, umiddelbart (is, kompresjon, hevet fot, ro)
  • Ja, etter noen timer
  • Nei
 • Hvor er smertene lokalisert?
  1. Over ytre ankelkul
  2. Over indre ankelkul
  3. På utsiden av ankelleddet
  4. På innsiden av ankelleddet
  5. Baktil i ankelleddet
  6. På forsiden av ankelleddet
  7. Annet

Legeundersøkelsen

 • Legen vurderer om det foreligger feilstillinger i foten, hevelse i ankelleddet
 • Er det smerter over ankelknokene ved trykk mot disse
 • Bevegeligheten i ankelleddet vurderes
 • Hvor mye kan ankelleddet vries innover og utover - tegn til slakke leddbånd?
 • Testing av kraft og eventuell smerteutløsning ved å belaste ulike muskelgrupper

Andre undersøkelser

 • Røntgen

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Røntgen kan være aktuelt ved mistanke om beinbrudd. Kan også vise slitasjeforandringer og skader på beinvev
 • Andre undersøkelser kan være skjelettscintigrafi, ultralyd, CT eller MR
 • Ved større skader eller der man mangler kompetanse til å hjelpe pasienten adekvat, henvises du til spesialist
Forrige side Neste side