Informasjon, veiviser

Smerter i brystkassen, veiviser

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille:

 • Er du sikker på at smertene sitter i brystveggen?
  • Ja
  • Nei
 • Beskriv smertene?
  1. Stikkende
  2. Sviende
  3. Skjærende
  4. Trykkende, klemmende !
  5. Forverres ved dyp innpust !
 • Hvor er smertene lokalisert?
  1. Midt i brystet
  2. På venstre side fortil
  3. På høyre side fortil
  4. På venstre side baktil
  5. På høyre side baktil
  6. I ryggsøylen
  7. I brystveggen
  8. De er vanskelig å lokalisere
 • Hvor raskt kom smertene?
  • I løpet av sekunder !
  • I løpet av minutter
  • I løpet av timer
  • I løpet av dager
 • Hvor lenge har du hatt smertene?
  • Minutter
  • Timer
  • Dager
  • Uker
 • Har smertene vært vedvarende, eller kommer de og går?
  • Vedvarende
  • Kommer og går
 • Har du hatt slike smerter før?
  • Ja, en gang
  • Ja, flere ganger
  • Nei
 • Stråler smertene ut noe sted?
  • Nei
  • Ut i armen
  • Opp i kjeven
  • Bak i ryggen
 • Blir smertene bedre eller verre når du anstrenger deg?
  • Bedre
  • Uendret
  • Verre !
 • Lindres smertene i hvile?
  • Nei, smertene vedvarer også i hvile
  • Ja, innen ett minutt 
  • Ja, innen 20 min
  • Ja, innen 1 time
 • Forandrer smertene seg når du beveger kroppen?
  • Ja
  • Nei
 • Merker du andre symptomer enn brystsmertene?
  1. Føler meg syk
  2. Feber
  3. Hoste
  4. Tungpusthet
  5. Mye slim i brystet
  6. Kvalme
  7. Utslett i brystpartiet
  8. Magesmerter
  9. Hevelse i en legg
  10. Vekttap mer enn 3 kg siste måned
 • Mulige underliggende årsaker?
  1. Forkjølet
  2. Fått et slag mot brystkassen i løpet av den siste uken
  3. Smerter og hevelse i en legg de siste dagene
  4. Angst og nervøsitet
  5. Stress
 • Har du noen av følgende risikofaktorer på hjertekarsykdom:
  1. Røyker
  2. Har høyt blodtrykk
  3. Har høyt kolesterol
  4. Har diabetes
 • Konsekvenser?
  1. Trenger øyeblikkelig hjelp
  2. Kan ikke utføre arbeidet mitt
  3. Nedsatt livskvalitet

Legeundersøkelsen

 • Ved mistanke om hjertesykdom vil legen undersøke hjerte og lunger, måle blodtrykk, vurdere sirkulasjonen
 • Ved mistanke om muskulære smerter i brystkassen vil legen klemme og trykke på brystkassen for å teste om det gjenskaper smertene dine

Andre undersøkelser

 • I en akuttsituasjon der mistanken om hjertesykdom er stor, vil legen gi deg midlertidig behandling før transport til sykehus. Det vil være aktuelt å gi deg en tablett med salisylat. Ved sterke smerter vil du som regel få morfin og oksygen. Ofte vil du få lagt inn en venflon i en blodåre
 • Dersom tilstanden ikke oppfattes som et akutt hjerteanfall, kan det være aktuelt å ta ulike blodprøver, ta et EKG, eventuelt henvise deg til røntgen av lungene
 • Blir du innlagt på sykehus med mistanke om akutt hjerteinfarkt, vil det bli tatt en lang rekke prøver de første dagene for å kunne avgjøre om det har vært et infarkt

Henvisning til spesialist eller innleggelse i sykehus

 • For en trenet lege vil det i de fleste tilfeller være mulig å stille en tilnærmet riktig diagnose, slik at de pasienter som har behov for sykehusbehandling, blir lagt inn på sykehus, og de som kan behandles uten innleggelse, får den nødvendige hjelp
 • Når det gjelder alle tilfellene med plager fra skjelett eller muskler, vil en undersøkelse og bekreftelse av at det ikke er noen farlig sykdom som forårsaker plagene, oftest være god og tilstrekkelig hjelp
 • I noen situasjoner kan det være svært vanskelig, eller nærmest umulig å avgjøre hva som er årsaken til smertene uten at det blir foretatt avanserte undersøkelser. I slike situasjoner vil pasientene i de fleste tilfeller bli innlagt i eller henvist til sykehus
 • Ved sterk mistanke om hjerteinfarkt vil det på sykehuset umiddelbart bli gjort en hjertekateterisering. Dersom den viser blokkering av en eller flere av kransårene, så blokkes og stentes disse og infarktet kan unngås eller begrenses
Forrige side Neste side