Informasjon, veiviser

Håndplager, veiviser

Med håndplager menes smerter, svulster, feilstillinger og nerveskader som gir nedsatt funksjon i håndledd, hender eller fingre.

Hva er håndplager?

Hva fører til smerter?

  • I hendene er det knokler og mange ledd. Det finnes et nettverk av muskler, sener og leddbånd, og det finnes mange nervetråder. Alle disse strukturene kan ved sykdom forårsake smerter
  • Årsaken finnes som regel der smerten eller symptomet er lokalisert, men smerter fra håndledd kan stråle opp mot albuen
  • I de fleste tilfeller er det for helsepersonell enkelt å stille riktig diagnose ved utspørring og undersøkelse av hånden. Fordi årsaken ofte er kjent, og plagene i mange tilfeller går fort over, oppsøker de færreste lege
Neste side