Informasjon, veiviser

Håndplager, veiviser

Hva kan du gjøre selv?

  • De færreste har behov for spesiell behandling utover informasjon og råd, da mange håndplager er små og går over av seg selv eller med litt ro og avlastning, f.eks. i form av fatle eller bandasje
Forrige side Neste side