Informasjon

Hofte-, bekken- og lyskesmerter

Hofte-, bekken- og lyskesmerter kan oppstå fra en lang rekke tilstander i hoften og fra skader andre steder som stråler til hoften.

Hva er hofte-, bekken- og lyskesmerter?

  • Hofte-, bekken- og lyskesmerter kan oppstå fra en lang rekke tilstander i hoften og fra skader andre steder som stråler til hoften
  • Slike smertetilstander kan også gi utstrålende smerter til andre områder
  • Fremre hoftesmerter er vanligst, bakre hoftesmerter er minst vanlig

Forekomst

  • Allmennlegen ser en pasient med hoftesmerter en gang hver 1-2 uker
  • I en studie fra USA rapporterte 14 prosent av personer over 60 år om hoftesmerter i løpet av de foregående seks ukene, tilstanden var vanligere blant kvinner
  • Blant idrettsutøvere er hoftesmerter vanligst blant ballettdansere (44 prosent), fotballspillere (13 prosent) og løpere (11 prosent). Blant løpere rapporteres hofte- eller bekkenskader hos 2-11 prosent. I svenske materialer er det vist at lyskesmerter utgjør mellom 5-13 prosent av alle fotballskader hos menn, cirka 4 prosent hos kvinner
Neste side