Informasjon, veiviser

Kjevesmerter, veiviser

Kjevesmerter er ikke uvanlig og forekommer hyppigere hos kvinner enn hos menn. I denne symptomguiden får du vite mer om årsaker til kjevesmerter.

Hva er kjevesmerter?

 • Smerter i kjeven er ikke uvanlig. Smerter fra kjeve kan også spres til øre og ansikt
 • Kjevesmerter er en hyppigere plage hos kvinner enn menn

Hva fører til smerter

 • Kjeveleddet befinner seg like foran øret. Det består som andre ledd av ben, brusk, leddkapsel og tilliggende sener. Alle disse strukturene kan ved sykdom forårsake smerter. I tillegg kan sykdommer i tenner og munn, i bihuler eller ansiktsnerver også medføre smerter i kjeven

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

 • Dysfunksjon i kjeveleddet (temporomandibulær dysfunksjon)
  • Er en samling tilstander karakterisert ved smerte i kjeveleddet og dets omgivelser samt ulike ledsagende plager
  • Symptomene kan være akutte, tilbakevendende eller kroniske kjevesmerter, nedsatt eller smertefull bevegelse i leddet, hodepine, nakkeplager, klikking fra leddet, øreplager
  • Smertene kan skrive seg fra tyggemuskulaturen og ikke nødvendigvis kjeveleddet
 • Stramme og ømme kjevemuskler er svært vanlig
  • Kan skyldes stress og anspent bruk av kjevemuskulaturen. Dette kan føre til muskelspenninger og muskelknuter, noe som er belastende for leddflatene i kjeveleddene. Økte spenninger kan også føre til at du skjærer tenner og dermed belaster kjeveleddene ytterligere
 • Kjeveleddet delvis ut av ledd
  • Er ikke uvanlig. Noen kan ha litt slakke leddbånd rundt kjeveleddet, ofte etter tidligere skade, noe som kan medføre at leddhodet kan gli litt ut av stilling
  • Gir smerter, tendens til å kjeven låser seg - vil verken åpne eller lukke seg
 • Slitasjeforandringer i kjeveleddet (artrose)
  • Er ingen vanlig tilstand, men slitasjeforandringer kan oppstå også i kjeveleddet i likhet med i andre ledd
 • Leddbetennelse (artritt)
  • Kan forekomme, for eksempel ved giktsykdommer
 • Betennelser i tannkjøtt
  • Betennelse i tannkjøttet (gingivitt) og tannløsningssykdom (periodontitt)
  • De første og dominerende symptomer er dårlig ånde og tannkjøtt som lett blør ved tannpuss. Ved bylldannelse oppstår smerter og hevelse
 • Tannråte
  • Tannråte er en bakteriesykdom i tennene karakterisert ved demineralisering av tannens emalje og dentin
  • Symptomene avhenger av hvor langt sykdomsprosessen er kommet. Smerte oppstår ikke før tannråteangrepet fører til en betennelsesreaksjon. Smerte utløses av varme, kulde og søte stimuli, varer i noen sekunder og går over av seg selv
  • Smertene kan gi kjevesmerter
 • Halsbetennelser og bihulebetennelser
  • Kan også føre til kjevesmerter

Sjeldnere årsaker

 • Sykdom i ansiktsnerven (trigeminusnevralgi)
  • Er vanligst hos personer over 50 år, hyppigere blant kvinner
  • Opptrer som anfall, ofte av få sekunders varighet, med kraftig, ensidig ansiktssmerte, som elektriske støt, ofte mekanisk utløst fra trykk på et "triggerpunkt". Oftest lokalisert til kinnet og haken

Hva kan du gjøre selv?

 • Egenbehandling innebærer redusert bruk av kjeveleddet og tilhørende muskler:
  • Spis "bløt" mat og unngå mat som krever mye tygging
  • Unngå vide gjesp, synging, bruk av tyggegummi og andre aktiviteter som medfører kraftige kjevebevegelser
  • Massasje og lokal varme kan hjelpe
  • Du bør identifisere stresskilder og forsøke å endre livsstil for å eliminere slike faktorer

Når bør du søke lege?

 • Ved større plager og stadig tilbakevendende besvær er det aktuelt å bli undersøkt av lege

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Hva er problemet?
  1. Smerte i kjeveleddet
  2. Låsninger i kjeveleddet
  3. Ømhet i muskulaturen i nærheten av kjeveleddet
  4. Det klikker/knepper i kjeveleddet
  5. Smerten strålende utover kinnet
  6. Smerten stråler utover underkjeven
  7. Smerten stråler opp til tinningen
  8. Annet
 • Hvordan er smertene?
  1. Verkende, murrende
  2. Skjærende
  3. Lynende
  4. Vedvarende
  5. Kommer som anfall
 • Er plagene lokalisert til begge kjeveleddene?
  • Ja
  • Nei
 • Hvor lenge har plagene vart?
  • I dager
  • I uker
  • I måneder
  • Mer enn ett år
 • Hvordan startet plagene?
  • Etter en skade
  • Etter tannbehandling
  • Etter annen årsak
  • Vet ikke
 • Andre symptomer?
  1. Halsbetennelse
  2. Tannpine
  3. Dårlig ånde
  4. "Låsning" av kjeveleddet, vanskelig å åpne munnen
  5. Problemer med å gape høyt
  6. Skjærer tenner ofte
  7. Leddmerter/-betennelser andre steder i kroppen
  8. Hodepine
  9. Nakkesmerter
 • Mulige underliggende årsaker?
  1. Skade mot kjeveleddet
  2. Kronisk sykdom
  3. Stress
  4. Depresjon
  5. Angst
 • Konsekvenser?
  1. Påvirker yrkesutøvelsen/skoleprestasjonene
  2. Psykisk slitsomt
  3. Søvnvansker
  4. Nedsatt livskvalitet

Legeundersøkelsen

 • Legen vil undersøke kjeveleddet og nærliggende strukturer

Andre undersøkelser

 • Er sjelden nødvendig, eventuelt kan det være aktuelt å ta et røntgenbilde

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Er sjelden nødvendig

Illustrasjoner

Tegning av kjeveledd