Informasjon, veiviser

Knesmerter, veiviser

Temaside om Korona

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Hvilket kne gir smerter?
  • Venstre
  • Høyre
  • Begge
 • Hvor gjør det vondt?
  1. I hele kneleddet
  2. På forsiden av leddet
  3. På innsiden av leddet
  4. På utsiden av leddet
  5. På baksiden av leddet
 • Om smertene?
  1. Verkende
  2. Skjærende
  3. Sviende
  4. Forverres ved bevegelser
  5. Kommer brått og intenst
  6. Kommer under fysisk aktivitet
  7. Kommer etter fysisk aktivitet
  8. Forsvinner i hvile
  9. Verre etter hvile
  10. Også i andre ledd
 • Hvor lenge har du hatt plagene?
  • Noen dager
  • Ca. en uke
  • Mindre enn én måned
  • Inntil 3 mnd
  • Lengre enn 3 mnd
 • Utløses av?
  1. Bestemte bevegelser
  2. Overbelastning
 • Andre symptomer?
  1. Vansker med å bøye eller strekke ut kneet
  2. Hevelse i kneleddet
  3. Hevelse i knehasen
  4. Kneet kjennes varmt ut
  5. Klarer ikke å gå og belaste kneet
  6. Vanskelig å gå opp og ned trapper
  7. Vanskelig å hoppe
  8. Låsninger, kneet lar seg brått ikke bevege fullt ut
  9. Kneppelyder i kneet
  10. Smerter som øker ved fysisk aktivitet, avtar i hvile
  11. Feber
  12. Sykdomsfølelse, slapphet
  13. Smerter i andre av kroppens ledd
  14. Forverring ved væromslag
 • Har du tidligere skadet kneet?
  1. Nei
  2. Ja, men jeg vet ikke hva som ble skadet
  3. Ja, meniskskade
  4. Ja, korsbåndskade
  5. Ja, sidebåndskade
  6. Ja, beinbrudd i kneleddet
  7. Ja, er tidligere operert
 • Andre mulige årsaksfaktorer?
  1. Tidligere skade
  2. Nyoppstått skade
  3. Påvist artrose i kneleddet
  4. Overbelastning
  5. Knestående arbeid
  6. Jeg har revmatisk sykdom
  7. Revmatiske sykdommer i familien
  8. Nylig hatt infeksjonssykdom
  9. Kronisk sykdom (angi over)
 • Driver du med aktiviteter som belaster kneet ekstra?
  1. Håndball
  2. Fotball
  3. Alpint
  4. Jogging
  5. Vektløfting
  6. Sykling
  7. Andre belastninger
 • Konsekvenser?
  • Klarer ikke gå i arbeid
  • Har problem med å utføre dagligdagse aktiviteter
  • Kan ikke delta i idrett/mosjonere
  • Betydelig innskrenket evne til å bevege meg rundt omkring
 • Hva tror du selv er årsaken til knesmertene dine?

Legeundersøkelsen

 • Kneleddsundersøkelsen kan bestå av inspeksjon, klemming på strukturer rundt leddet, tester på kraft og bevegelighet, tester for påvisning av korsbåndskader, meniskskader, andre leddbåndskader
 • Noen ganger er det aktuelt for legen å tappe ut leddvæske - ved sterk hevelse eller ved behov for å undersøke leddvæsken

Andre undersøkelser

 • Ved mistanke om underliggende sykdom er det aktuelt å ta blodprøver
 • Røntgen, CT, MR og eventuelt artroskopi er aktuelle undersøkelser ved utredning av skader i kneet

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Ved skader er det som regel aktuelt å henvise deg til sykehuset for bildeundersøkelser og eventuell vurdering av ortoped (beinkirurg)
 • Belastningslidelser kan i de fleste tilfeller håndteres av fastlegen
Forrige side Neste side