Informasjon, veiviser

Leddsmerte i flere ledd, veiviser

Smerte lokalisert til flere ledd kan være ledsaget av hevelse, varmeøkning, rødhet og/eller redusert bevegelighet i det samme leddet

Hva er leddsmerte i flere ledd?

  • Smerte lokalisert til flere ledd kan være ledsaget av hevelse, varmeøkning, rødhet og/eller redusert bevegelighet i leddene
  • Smerte lokalisert i to til fire ledd kalles oligoartritt, i fem eller flere kalles det polyartritt
  • Alle ledd består av ben og brusk og en omgivende leddkapsel. Inne i leddet finnes leddvæske. Rundt leddene er det leddbånd, sener og muskler. Alle disse strukturene kan ved sykdom føre til smerter
  • Leddsmerter er en vanlig årsak til legebesøk

Hva skjer i leddene?

  • Ved smerte og samtidig hevelse, varmeøkning, rødhet og/eller bevegelsesinnskrenking foreligger en betennelse i selve leddet. Dette kan være starten på en giktsykdom, eller det kan unntaksvis være en bakterieinfeksjon som har utløst betennelsen
Neste side