Informasjon, veiviser

Leddsmerte i flere ledd, veiviser

Hva kan du gjøre selv?

  • Du bør avlaste leddene for å unngå at tilstanden forverrer seg
Forrige side Neste side