Informasjon, veiviser

Leddsmerte i flere ledd, veiviser

Illustrasjoner

Tegning av normalt ledd (fingerledd)

Akutt leddgikt

Kronisk leddgikt

Sluttstadium av leddgikt

Forrige side