Informasjon

Leggsmerter, veiviser

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Hvor i leggen er smerten lokalisert?
  1. Forsiden
  2. Baksiden
  3. Yttersiden
  4. Innsiden
  5. Ved hælbeinet
  6. Smertene er lokaliserte til et avgrenset lite område
  7. Smertene er lokaliserte til et større område
 • Er smertene i begge leggene?
  • Ja
  • Nei
 • Hvordan debuterte smerten?
  • Akutt, etter skade
  • Akutt, etter belastning
  • Gradvis over dager
  • Gradvis over uker
 • Hvordan har smertene utviklet seg?
  • Verre 
  • Uendret
  • Bedre
 • Hvor vedvarende er smertene?
  • Er konstante, også tilstede i hvile
  • Kommer og går
  • Kun relatert til fysisk aktivitet
  • Smertene kommer bare etter en tids gange
  • Smertene kommer nesten alltid etter at jeg har gått en bestemt lengde
 • Sammenheng med fysisk aktivitet?
  1. Blir verre ved oppstart av aktivitet
  2. Blir verre under aktivitet
  3. Blir verre etter aktivitet
  4. Ingen sammenheng
 • Andre symptomer?
  1. Hoven i leggen !
  2. Har dannet seg en kul i leggen
  3. Klarer ikke å stå på tærne
  4. Ryggsmerter
  5. Opplever prikking og nummenhetsfølelse i leggen
  6. Muskelkramper i leggen om natta
  7. Sjeneres av rastløse bein
 • Trener du?
  1. Startet å trene i løpet av de siste ukene
  2. Har trent regelmessig lengre enn tre måneder
  3. Trener med lav til moderat intensitet
  4. Trener med høy intensitet
 • Mulige årsaksfaktorer?
  1. Skade
  2. Røyker
  3. Kjent hjertekarsykdom (angi over)
  4. Tidligere hatt blodpropp
  5. Bruker betablokker mot høyt blodtrykk eller hjerteplager
 • Konsekvenser?
  1. Kan ikke utføre jobben min
  2. Hemmer meg litt i det daglig
  3. Hemmer meg mye i det daglige

Legeundersøkelsen

 • Ved skade undersøkes det skadete området
 • Ved mer langvarig lidelse inngår alltid en fullstendig undersøkelse av beina
  • Legen ser etter feilstillinger, plattfothet, lokal hevelse/varme/rødhet
  • Legen kjenner på (palperer) de ulike strukturene i leggen 
  • Legen tester de ulike muskelgruppene, sjekker om det er tegn til overrivning av sene/muskel

Andre undersøkelser

 • Er vanligvis ikke påkrevd. Unntaket er mistanke om underliggende sykdom
 • Ved langvarige og ukarakteristiske plager, særlig hos unge, bør bildediagnostikk gjøres i form av røntgen, ultralyd, scintigrafi eller MR

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Ved overrivning av sener/muskler henvises til kirurgi
Forrige side