Informasjon, veiviser

Nakkesmerter, veiviser

Med nakkesmerter menes smerter i nakkeregionen, det vil si øvre del av rygg, oppover mot hodet og utover mot skuldrene

Hopp til innhold

Hva er nakkesmerter?

Forekomst

 • Nakkesmerter forekommer hos 30-50% av den voksne befolkning i løpet av et år. På ethvert tidspunkt har 10% av befolkningen nakkesmerter
 • Det er anslått at 3% av befolkningen oppsøker lege med nakkelidelse som hovedproblem i løpet av ett år
 • Hyppigst forekommer nakkesmerter hos kvinner, og det er økende hyppighet med alderen. Spesielt gjelder dette kroniske plager
 • Akutte anfall er hyppigst hos unge voksne
 • Tilbakevendende perioder med smerter er vanlig helt fra 20-års alderen

Smertemekanismer

 • Nakken består av 7 nakkevirvler med mellomvirvelskiver. Det er mange små ledd mellom disse virvlene, og det er også tett med leddbånd, muskler og sener. I tillegg er det i dette området også mange nervetråder. Alle disse strukturene kan ved skader eller sykdommer føre til smerter
 • Smerter og stivhet i nakken er svært vanlig, men ofte kan det være uklart hva som egentlig er årsaken. I mange tilfeller er det mange enkeltfaktorer som virker sammen
 • Smertene stråler ofte fra nakken til naboområder som hode, skulder og arm
 • Mekaniske belastninger og spenningstilstander i muskler er vanlige årsaker

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

 • Stramme og ømme nakkemuskler
  • Er den hyppigste årsaken og skyldes gjerne arbeidsbelastning, stress eller psykososial belastning, synsproblemer
  • Tilstanden kjennetegnes ved diffuse, brennende smerter, oftest lokalisert på begge sider i nakken og skuldrene, ofte ledsaget av diffus hodepine
 • Nakkekink, manglende bevegelighet i et eller flere av nakkens ledd
  • Er også vanlig og kan skyldes slitasje i nakkeryggsøylen eller et forbigående nakkekink
  • Tilstanden kjennetegnes ved diffuse, brennende smerter, oftest lokalisert på begge sider i nakken og skuldrene, ofte ledsaget av diffus hodepine
  • Smerten stråler ofte mer ut til den ene siden enn den andre, og det er nedsatt bevegelighet i nakken
 • Nakkehodepine (cervikogen hodepine)
  • Årsaken er nedsatt bevegelighet i ett eller flere av leddene i nakken
  • Typisk gir tilstanden ensidig nakkehodepine uten sideskifte av smerten. Smerten stråler fra nakken fremover hodet til tinning- og panneregionen. Ofte er det smerter i samme sides skulder og arm
 • Skiveprolaps i nakken
  • Årsaken er en sprukken mellomvirvelskive som trykker på nervene. Er en forholdsvis vanlig tilstand fra 45 års alder, vanligste aldersgruppe 40-60 år
  • Symptomene kan oppstå akutt eller langsomt med gradvis innsettende symptomer. Kan gi utstrålende smerter og nummenhet og prikking ut i hendene
 • Forkalkninger i nakken (spondylose)
  • Årsak er slitasjeforandringer (spondylose) i nakkesøylen. Tilstanden er vanlig blant eldre pasienter
  • Tilstanden gir nakkestivhet, symmetrisk nedsatt aktiv og passiv bevegelighet ved alle nakkebevegelser. Gir i seg selv ingen eller bare moderate plager i form av dumpe smerter i nakken med utstråling til skuldrene og øvre del av armene
 • Nakkesleng (whiplash)
  • Årsaken er som regel påkjørsel bakfra eller bilkollisjon
  • Symptomene er akutte og gir de første 1-3 døgn moderat stivhet og smerter i nakken og hodepine hos 3-5% av alle som utsettes for nakkeslengskade. Et mindretall av disse (under 10%) utvikler mer langvarig smerte og stivhet med større eller mindre påvirkning av funksjonsnivået
 • Fibromyalgi
  • Hyppigst hos kvinner
  • Er en generell muskellidelse, men kan i noen tilfeller gi mer lokaliserte plager fra nakken

Sjeldnere årsaker

 • Leddgikt
  • Rammer 1-2% av befolkningen, hyppigst blant kvinner. Opptrer som regel i mange ledd, hos noen er nakkeplager fremtredende
  • Kronisk, tilbakevendende betennelsessykdom som særlig angriper små ledd i hender og føtter
  • Starter oftest snikende i leddene i fingre og tær, kan med tiden også angripe større ledd, er som regel symmetrisk
 • Bekhterevs sykdom
  • Årsaken er en betennelsessykdom som særlig rammer ryggsøylen, men betennelser kan forekomme også i andre ledd
  • Tilstanden debuterer vanligvis mellom 18 og 40 års alder. Starter gjerne med ryggsmerter som kommer gradvis og snikende, gir vedvarende ryggplager i mer enn 3 mnd. Typisk er morgenstivhet og bedring ved aktivitet
 • Reumatisk muskelbetennelse (polymyalgia reumatika)
  • En ikke helt uvanlig muskelsykdom som forekommer hos personer over 50 år
  • De mest typiske symptomene er muskulære plager fra hofte- og skuldermuskulatur med nedsatt bevegelighet. Noen kan bli påfallende mentalt forandret, trege, lite utholdende og med konsentrasjonsvansker. Kortison gir bedring i tilstanden i løpet av timer

Hva kan du gjøre selv?

 • Muskulære spenningstilstander
  • Er ufarlige tilstander du kan takle selv. Det er viktig å være i aktivitet. Vurder om du har for ensformige arbeidsstillinger og om du kan bryte av innimellom og gjøre noe annet, eventuelt at du tar deg tid innimellom til tøy og strekk i noen sekunder/minutter. Eventuelt vurder om det er andre forhold i livssituasjonen som bidrar til at du spenner deg, og om du kan gjøre noe med det
 • Akutte nakkesmerter, kink eller skjev nakke (torticollis)
  • Tilstanden går vanligvis over av seg selv og krever oftest ikke annen behandling enn ro og smertelindring, f.eks. med paracetamol eller ibuprofen
  • Forsøk å være i aktivitet. Avlastning med nakkekrage kan kanskje hjelpe litt hvis det bare brukes i perioder
 • Kroniske nakkeplager
  • Egentrening er kanskje den beste behandlingen. Det synes som om det å være aktiv er viktigere enn type trening

Når bør du søke lege?

 • Ved akutte sterke smerter, særlig hvis smertene stråler ut i en arm
 • Vedvarende plager som ikke bedres tross overnevnte tiltak
 • Nakkesmerter og generell sykdomsfølelse eller slapphet

Hva kan legen gjøre?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Hvor lenge har plagene vart?
  • Noen dager
  • Ca. en uke
  • Noen uker
  • Ca. en måned
  • Lengre enn en måned
 • Hvordan startet plagene?
  • Akutt uten kjent utløsende årsak
  • Akutt etter en forkjær bevegelse
  • Gradvis uten utløsende årsak
 • Stråler smertene ut?
  1. Opp i hodet
  2. Ned i ryggen
  3. Ut i begge armene
  4. Ut i den ene armen
 • Andre symptomer?
  1. Smertene forverres ved hoste og nysing
  2. Smertene hemmer meg i mine daglige gjøremål
  3. Nedsatt bevegelighet i nakken
  4. Nummenhet/prikking i høyre skulder/arm
  5. Nummenhet/prikking i venstre skulder/arm
  6. Muskelsvakhet
  7. Hodepine
  8. Svimmelhet
  9. Føler meg syk
 • Mulige årsaker?
  1. Nakkeskade
  2. Tidligere nakkeplager
  3. Overbelastning

Legeundersøkelsen

 • Legen vil foreta en grundig undersøkelse av nakken din:
  • Vurdere hodets eller nakkens posisjon? Skjevhet?
  • Er du anspent? Klarer ikke å senke skuldrene?
  • Legen vil kjenne på nakkemuskulaturen - er den påfallende stram og øm?
  • Ved mistanke om at en nerve er i klem i nakkesøylen, må legen undersøke om det er tegn på nerveskade
  • Ulike tester som vurderer nakkens funksjon, kan være aktuelle

Andre undersøkelser

 • Vanligvis er det til liten hjelp å ta blodprøver, men mistenkes polymyalgia revmatika, må det tas en blodsenkning
 • Røntgen, eventuelt MR, kan være aktuelt ved mistanke om nerver som er i klem

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • De fleste tilfeller av nakkeplager kan håndteres av allmennlegen
 • I noen tilfeller kan det være aktuelt med rekvisisjon til fysioterapeut
 • Ved mistanke om skiveprolaps, eller ved tilstander som ikke blir bedre tross allmennlegens råd og behandling, kan henvisning til spesialist være aktuelt

Illustrasjoner

Tegning av nakkevirvler

Tegning av muskler i nakke