Informasjon, veiviser

Nakkesmerter, veiviser

Hva kan legen gjøre?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Hvordan startet plagene?
  • Akutt uten kjent utløsende årsak
  • Akutt etter en forkjær bevegelse
  • Gradvis uten utløsende årsak
 • Smertenes intensitet?
  • Lett
  • Moderat 
  • Betydelig
 • Hvor lenge har plagene vart?
  • Noen dager
  • Ca. en uke
  • Noen uker
  • Ca. en måned
  • Lengre enn en måned
 • Stråler smertene ut?
  1. Nei
  2. Opp i hodet
  3. Ned i ryggen
  4. Ut i begge armene
  5. Ut i venstre arm
  6. Ut i høyre arm
  7. Forverres ved hoste og nysing
 • Andre symptomer?
  1. Ømhet i muskulaturen
  2. Nedsatt bevegelighet i nakken
  3. Skjev nakke
  4. Nummenhet/prikking i høyre skulder/arm
  5. Nummenhet/prikking i venstre skulder/arm
  6. Muskelsvakhet
  7. Lammelser
  8. Hodepine hele hodet
  9. Hodepine ene siden av hodet
  10. Hodepine kun i bakhodet
  11. Hodepine i pannen og tinningen
  12. Nattlige plager
  13. Svimmelhet
  14. Føler meg syk og slapp
  15. Samtidige muskulære plager fra hofte- og setepartiet
  16. Akutt debut og nedsatt bevissthet
  17. Kvalme og brekninger
 • Har du hatt nakkesmerter før?
  • Ja, en gang
  • Ja, flere ganger
  • Nei
 • Hvordan har tilstanden utviklet seg den siste tiden?
  • Verre
  • Uendret
  • Bedre
 • Mulige årsaker?
  1. Nakkeskade
  2. Nakkeslengskade
  3. Våknet med stiv/skjev nakke
  4. Overbelastning
  5. Stress
  6. Psykososiale problemer
 • Konsekvenser?
  1. Klarer ikke å utføre arbeidet mitt
  2. Klarer ikke å utføre dagligdagse aktiviteter
  3. Klarer ikke å arbeide ved dataskjerm
  4. Klarer ikke å kjøre bil
  5. Nedsatt livskvalitet

Legeundersøkelsen

 • Legen vil foreta en grundig undersøkelse av nakken din:
  • Vurdere hodets eller nakkens posisjon? Skjevhet?
  • Er du anspent? Klarer ikke å senke skuldrene?
  • Legen vil kjenne på nakkemuskulaturen - er den påfallende stram og øm?
  • Ved mistanke om at en nerve er i klem i nakkesøylen, må legen undersøke om det er tegn på nerveskade
  • Ulike tester som vurderer nakkens funksjon, kan være aktuelle

Andre undersøkelser

 • Vanligvis er det til liten hjelp å ta blodprøver, men mistenkes polymyalgia revmatika, må det tas en blodsenkning (SR)
 • Røntgen, eventuelt MR, kan være aktuelt ved mistanke om nerver som er i klem

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • De fleste tilfeller av nakkeplager kan håndteres av allmennlegen
 • I noen tilfeller kan det være aktuelt med rekvisisjon til fysioterapeut
 • Ved mistanke om skiveprolaps, eller ved tilstander som ikke blir bedre tross allmennlegens råd og behandling, kan henvisning til spesialist være aktuelt
Forrige side Neste side