Informasjon, veiviser

Skuldersmerter, veiviser

Med skuldersmerter menes smerter utgående fra strukturer i og omkring selve skulderleddet, eller leddet mellom kragebenet og skulderbladet (AC-leddet)

Hva er skuldersmerter?

  • Dette er svært utbredte plager. I en vanlig allmennpraksis ser allmennlegen omtrent 40-50 pasienter årlig med skulderlidelse
  • En av fire eldre mennesker har vondt i skulderen mer eller mindre hele tiden

Hva er smertemekanismene?

  • Skulderleddet er et komplisert ledd hvor bevegelser kan foregå i alle retninger. Leddet omgis av leddkapsel, en rekke leddbånd og mange sener. Til sammen utgjør dette en kappe rundt skulderen som er viktig både som støtte for leddet og for normal funksjon og bevegelighet
  • I tillegg finnes også en rekke slimposer som skal sikre at senene glir smidig i forhold til hverandre. Ved skuldersmerter kan det være sykdom i selve leddet, det kan være betennelser i sener eller leddkapsel, og det kan være slimposebetennelser
  • De aller fleste tilfeller av skuldersmerter skyldes overbelastning eller feilbelastning. Vanligst er senebetennelser, som vi regner står for 75 prosent av alle tilfeller med skuldersmerter
Neste side