Informasjon, veiviser

Skuldersmerter, veiviser

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille:

 • Hvor er smertene?
  1. Over hele skulderen
  2. Oppå skulderen
  3. På fremsiden av skulderen
  4. På utsiden av skulderen
  5. Smertene stråler ut i armen
 • Om smertene?
  1. Smerter om natten
  2. Smerter i hvile
  3. Verkende smerter
  4. Brått innsettende intense smerter
  5. Forverres av å ligge på den smertefulle skulderen
 • Hvilke bevegelser utløser smerter?
  1. Ikke mulig å angi
  2. Ved å løfte armen rett ut til siden
  3. Ved å løfte armen fremover
  4. Ved å rotere armen innover
  5. Ved å rotere armen utover
  6. Ved å føre armen inn foran kroppen (f.eks. tar på den andre skulderen)
  7. Bevegeligheten i skulderen er nedsatt
 • Hvor lenge har du hatt plagene?
  • Noen timer
  • Noen få dager
  • Ca. en uke
  • Noen uker
  • Ca. en måned
  • Inntil seks måneder
  • Seks måneder eller lengre
 • Hvordan startet det hele?
  • Akutt, etter en skade
  • Akutt, uten kjent årsak
  • Akutt, etter en forkjær bevegelse eller et løft
  • Gradvis, etter en skade
  • Gradvis, uten kjent årsak
  • Gradvis, som følge av overbelastning
 • Ledsagende symptomer?
  1. Det klikker i skulderen ved visse bevegelser
  2. Av og til "hekter" skulderen seg opp
  3. Nedsatt kraft i armen
  4. Nedsatt bevegelighet i skulderleddet
  5. Feber
  6. Føler meg syk
 • Mulige årsaksfaktorer hos deg?
  1. Skulderen har vært ute av ledd en gang
  2. Skulderen har vært ute av ledd flere ganger
  3. Følgetilstand etter en skade
  4. Overbelastning
  5. Yrke som er belastende for skulderen
  6. Yrke med mye arbeid over hodehøyde
  7. Idrett som er belastende for skulderen
  8. Hobby som er belastende for skulderen
 • Konsekvenser?
  1. Klarer ikke å utføre mitt arbeid
  2. Klarer ikke å utføre daglige gjøremål
  3. Klarer ikke å utføre idretten min

Legeundersøkelsen

 • Legen vil foreta en grundig skulderundersøkelse:
 • Se etter skjevheter eller andre synlige forandringer
 • Kjenne på skulderen for å finne hvor smertene sitter
 • Utføre ulike tester med passive og aktive bevegelser, og teste om bestemte belastninger utløser smerte eller om muskulaturen er svekket
 • Det kan hende at legen setter en sprøyte med lokalbedøvelse for å få bekreftet årsaken til lidelsen (forsvinner smertene etter bedøvelsen?)

Andre undersøkelser

 • Blodprøver og røntgen gir vanligvis lite tilleggsinformasjon ved skuldersmerter, men i noen tilfeller kan MR være til nytte
 • Ved mistanke om revmatisk lidelse tas blodsenkning

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • De fleste behandles av allmennlege og eventuelt fysioterapeut, men i noen tilfeller kan henvisning til spesialist være nødvendig
Forrige side Neste side