Informasjon, veiviser

Skuldersmerter, veiviser

Med skuldersmerter menes smerter utgående fra strukturer i og omkring selve skulderleddet, eller leddet mellom kragebenet og skulderbladet (AC-leddet)

Hva er skuldersmerter?

 • Dette er svært utbredte plager. I en vanlig allmennpraksis ser allmennlegen omtrent 40-50 pasienter årlig med skulderlidelse
 • En av fire eldre mennesker har vondt i skulderen mer eller mindre hele tiden

Hva er smertemekanismene?

 • Skulderleddet er et komplisert ledd hvor bevegelser kan foregå i alle retninger. Leddet omgis av leddkapsel, en rekke leddbånd og mange sener. Til sammen utgjør dette en kappe rundt skulderen som er viktig både som støtte for leddet og for normal funksjon og bevegelighet
 • I tillegg finnes også en rekke slimposer som skal sikre at senene glir smidig i forhold til hverandre. Ved skuldersmerter kan det være sykdom i selve leddet, det kan være betennelser i sener eller leddkapsel, og det kan være slimposebetennelser
 • De aller fleste tilfeller av skuldersmerter skyldes overbelastning eller feilbelastning. Vanligst er senebetennelser, som vi regner står for 75 prosent av alle tilfeller med skuldersmerter

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

 • Senebetennelse (tendinopati)
  • Utgjør 75 prosent av alle skulderlidelser og omtrent 4 av 5 skyldes betennelse i supraspinatussenen
  • Gir smerter i skulderen som forverres når du utfører bevegelser som belaster senen
 • Akutt slimposebetennelse (bursitt)
  • Utgjør omtrent 3 prosent av alle skulderlidelser og kan forekomme sammen med senebetennelse
  • Akutt bursitt i skulderen starter ofte med akutt innsettende smerter som kan frata deg nattesøvnen. Tilstanden gir smerter ved de fleste bevegelser
 • Kronisk slimposebetennelse (bursitt
  • Utgjør vel 10 prosent av alle skulderlidelser
  • Ofte et langvarig forløp der bestemte bevegelser og belastninger forsterker smertene
 • Leddkapselbetennelse (kapsulitt, "frozen shoulder")
  • Utgjør omtrent 10 prosent av alle skulderlidelser og halvparten skyldes en tidligere skade
  • Tilstanden er karakterisert ved smerter og nedsatt aktiv og passiv bevegelighet, skulderstivhet ("frozen shoulder")
  • Langvarig tilstand som ofte blir spontant bedre etter ca. 2 år
 • Skader ved idrett eller fall
  • Kan gi blødninger i og rundt senene, noe som i sin tur kan forårsake betennelsesreaksjoner
  • Det er viktig å utelukke bruddskader
 • Smerter som følge av gjentatte episoder med skulderen ute av ledd (skulderluksasjon)
  • Skyldes skader på ledd og leddbånd

Sjeldnere årsaker

 • AC-ledd overbelastning
  • Skyldes ofte en skade som kan gi slakke leddbånd, betennelsesreaksjon, slitasjeforandringer på sikt
  • Tilstanden er karakterisert ved smerter over AC-leddet og smerter som går opp i nakken
 • Rotatorcuffsyndrom
  • Etter gjentatte skader på supraspinatussenen kan det oppstå smårifter, slitasjeforandringer og til sist hel avrivning av senen (ruptur)
  • Pasienten er ofte over 40 år og kan berette om gjentatte skader eller belastninger. Vedkommende kan tidligere være behandlet med lokale kortisonsprøyter
  • Tilstanden behandles som en senebetennelse, ved manglende bedring vurderes operasjon
 • Nerveinnklemming
  • En nerve (n. suprascapularis) kan komme i klem ved skulderleddet. Forekommer helst hos idrettsutøvere, f.eks. volleyballspillere, svømmere, kastere, tennisspillere
  • Gir nedsatt kraft ved visse bevegelser og smerter baktil i skulderen
  • Behandlingen er avlastning og opptrening med øvelser du instrueres i. Dersom ingen effekt i løpet av 6-12 måneder, vurderes operasjon
 • Revmatisk sykdom
 • Andre sjeldne årsaker
  • F.eks. infeksjon, svulst, blodkreft

Hva kan du gjøre selv?

 • De fleste skulderlidelser blir bra av seg selv med tiden, dog kan det ta både måneder og år
 • Plages du med den ene eller begge skuldrene, kan du begrense plagene ved å gjøre følgende:
  • Unngå ensidig arbeid, se om du kan bedre arbeidsstillingen din
  • Ta pauser
  • Utfør øvelser etter instruksjon fra lege eller fysioterapeut
  • I mange tilfeller bør bedriftslegen orienteres om tilstanden

Når bør du søke lege?

 • Ved sterke smerter
 • Ved vedvarende plager
 • Ved skader mot skulderen og etterfølgende smerter

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille:

 • Hvor er smertene?
  1. Over hele skulderen
  2. Oppå skulderen
  3. På fremsiden av skulderen
  4. På utsiden av skulderen
  5. Smertene stråler ut i armen
 • Om smertene?
  1. Smerter om natten
  2. Smerter i hvile
  3. Verkende smerter
  4. Brått innsettende intense smerter
  5. Forverres av å ligge på den smertefulle skulderen
 • Hvilke bevegelser utløser smerter?
  1. Ikke mulig å angi
  2. Ved å løfte armen rett ut til siden
  3. Ved å løfte armen fremover
  4. Ved å rotere armen innover
  5. Ved å rotere armen utover
  6. Ved å føre armen inn foran kroppen (f.eks. tar på den andre skulderen)
  7. Bevegeligheten i skulderen er nedsatt
 • Hvor lenge har du hatt plagene?
  • Noen timer
  • Noen få dager
  • Ca. en uke
  • Noen uker
  • Ca. en måned
  • Inntil seks måneder
  • Seks måneder eller lengre
 • Hvordan startet det hele?
  • Akutt, etter en skade
  • Akutt, uten kjent årsak
  • Akutt, etter en forkjær bevegelse eller et løft
  • Gradvis, etter en skade
  • Gradvis, uten kjent årsak
  • Gradvis, som følge av overbelastning
 • Ledsagende symptomer?
  1. Det klikker i skulderen ved visse bevegelser
  2. Av og til "hekter" skulderen seg opp
  3. Nedsatt kraft i armen
  4. Nedsatt bevegelighet i skulderleddet
  5. Feber
  6. Føler meg syk
 • Mulige årsaksfaktorer hos deg?
  1. Skulderen har vært ute av ledd en gang
  2. Skulderen har vært ute av ledd flere ganger
  3. Følgetilstand etter en skade
  4. Overbelastning
  5. Yrke som er belastende for skulderen
  6. Yrke med mye arbeid over hodehøyde
  7. Idrett som er belastende for skulderen
  8. Hobby som er belastende for skulderen
 • Konsekvenser?
  1. Klarer ikke å utføre mitt arbeid
  2. Klarer ikke å utføre daglige gjøremål
  3. Klarer ikke å utføre idretten min

Legeundersøkelsen

 • Legen vil foreta en grundig skulderundersøkelse:
 • Se etter skjevheter eller andre synlige forandringer
 • Kjenne på skulderen for å finne hvor smertene sitter
 • Utføre ulike tester med passive og aktive bevegelser, og teste om bestemte belastninger utløser smerte eller om muskulaturen er svekket
 • Det kan hende at legen setter en sprøyte med lokalbedøvelse for å få bekreftet årsaken til lidelsen (forsvinner smertene etter bedøvelsen?)

Andre undersøkelser

 • Blodprøver og røntgen gir vanligvis lite tilleggsinformasjon ved skuldersmerter, men i noen tilfeller kan MR være til nytte
 • Ved mistanke om revmatisk lidelse tas blodsenkning

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • De fleste behandles av allmennlege og eventuelt fysioterapeut, men i noen tilfeller kan henvisning til spesialist være nødvendig

Illustrasjoner

Tegning av skulder med leddbånd og slimposer

Tegning av injeksjonsteknikk i supraspinatussenen