Informasjon

Akutte smerter i siden, flankesmerter

Smerter i siden kan oppstå nokså akutt og betegnes flankesmerter.

Hopp til innhold