Informasjon

Akutte smerter i siden, flankesmerter

Smerter i siden kan oppstå nokså akutt og betegnes flankesmerter.

Temaside om Korona

Hva er flankesmerter?

 • Smerter eller ubehag lokalisert til flanken, dvs. en av sidene i mageregionen eventuelt i sidene av ryggen
 • Smerter i flanken kan skrive seg fra magetarmkanalen, milt og lever, nyrer og urinveier, muskulaturen i rygg og i bryst
 • Oftest forbindes akutte flankesmerter med sykdommer i urinveiene
Oversikt fordøyelsesorganene
Nyrer og urinveier
Nakke- og skuldermuskulatur
Brystmuskulatur


Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker som kan kreve behandling

 • Nyrestein
  • Karakterisert ved ensidig, sterke smerteanfall med utstråling til lysken og kjønnsorganene
  • Ofte ledsaget av kvalme og trang til å bevege seg
  • Ofte synlig blod i urinen
 • Gallestein
  • Symptomene er anfall med smerter i øvre høyre del av magen, eventuelt utstråling til ryggen og høyre skulder, bevegelsestrang, ofte ledsaget av kvalme og brekninger
 • Nyrebekkenbetennelse
  • Symptomspektret ved akutt nyrebekkenbetennelse er vidt og spenner fra mild til alvorlig sykdom
  • Ofte akutte symptomer med frostrier og feber
  • Medtatt med kvalme og brekninger og smerter i flanke og mage. Man kan også finne bankeømhet i nyrelosjer
  • Nedre urinveissymptomer kan være tilstede hos ca. 1/3 som tegn på samtidig involvering av blæren
 • Blindtarmbetennelse
  • Tilstand som utvikler seg over 24 timer
  • Tidlige symptomer er vage, ofte kolikkpregede og lokalisert rundt navlen eller opp mot brystet. Innen 12 timer flytter ofte smerten til nedre høyre del av magen, og forverres ved gange og hosting - den syke vil ligge i ro
  • Feber øker sannsynligheten for blindtarmbetennelse, men mange har lite feber

Vanlige årsaker som vanligvis ikke krever behandling

 • Divertikkelsykdom
  • En tilstand med masse små utposninger på tykktarmen
  • I de fleste tilfeller er det få eller ingen symptomer
  • Bare 10-20% av dem med divertikulose har symptomer. Av disse utvikler 3/4 betennelse i tarmen (divertikulitt) og av disse igjen får 1/3 komplikasjoner. Symptomene er avføringsendringer, venstresidige kolikksmerter som lindres ved avføring og luftplager
 • Irritabel tarm
  • Skyldes stramninger i tykktarmen som kan utløse smerter og avføringsforstyrrelser
  • Tilstanden er kjennetegnet av magesmerter/ ubehag (gjerne i form av oppblåsthet) knyttet til et forstyrret avføringsmønster, med vekslende grad av diare og forstoppelse og lindring av symptomene ved luftavgang/ avføring

Sjeldne årsaker

 • Svangerskap utenfor livmoren
  • Det befruktede egget har festet seg i egglederen
  • Typiske symptomer er uteblitt menstruasjon, smerte og sparsom vaginalblødning
  • Kan komme etter 4 til 9 uker med uteblitt menstruasjon
 • Akutt betennelse i bukspyttkjertelen
  • Ofte en komplikasjon til gallesten eller langvarig alkoholmisbruk
  • Oppstår ganske akutt med sterke smerter i midtre/øvre del av magen med utstråling til ryggen, brystet, flankene eller nedre del av magen
  • Smertene forverres ofte ved gange eller sideleie, og de bedres gjerne i sittende stilling eller ved framoverbøying
 • Utvidelse av nyrebekkenet, hydronefrose
  • Tilstanden skyldes vanligvis at noe blokkerer urinlederen fra nyren ned til urinblæren
  • Symptomene varierer fra symptomfrihet til sterke, takvise smerter i flanken

Hva kan du gjøre selv?

 • Det avhenger av symptomenes intensitet og om du kjenner årsaken
 • I mange tilfeller er smertene så intense at lege bør kontaktes snarest, det gjelder særlig steinsmerter

Når bør du søke lege?

 • Alltid ved sterke smerter
 • Smerter + feber tyder på en infeksjon. Det er viktig å få avklart diagnosen og eventuelt startet med antibiotika

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen vil stille deg

 • Er smertene konstante eller takvise?
  • Konstante
  • Takvise
 • Hvor er smertene lokalisert?
  • Høyre flanke
  • Venstre flanke
  • Høyre siden av ryggen
  • Venstre side av ryggen
  • Nederst til høyre i magen
  • Nederst til venstre i magen
  • Annet
 • Har smertene flyttet seg?
  • Ja
  • Nei
 • Stråler smertene ut? Hvor til?
  1. Skulderen
  2. Ryggen
  3. Lysken
  4. Pungen/kjønnsleppene
  5. Annet
 • Kan du beskrive smertens karakter?
  1. Verkende
  2. Trykk/pressende
  3. Brennende
  4. Stikkende
  5. Skjærende
  6. Pulserende
  7. Elektriske støt
  8. Annet
 • Hvor lenge har du hatt smertene?
  • Noen minutter
  • Noen timer
  • Ca. et døgn
  • Noen dager
  • Ca. en uke
  • Noen uker
  • Ca. en måned
  • Flere måneder
 • Ledsagende symptomer?
  1. Feber
  2. Svie eller ubehag ved vannlating
  3. Hyppig vannlating
  4. Blod i urinen
  5. Sterk og vedvarende trang til å late vannet
  6. Føler meg syk, slapp
  7. Kvalme og oppkast
  8. Magesmerter
  9. Ryggsmerter
  10. Luftplager, knipsmerter, avføringsendringer
  11. Uregelmessig menstruasjon
 • Har du hatt avgang av luft eller avføring det siste døgnet?
  • Ja
  • Nei
 • Har du tidligere fått påvist nyrestein eller gallestein?
  1. Nyrestein
  2. Gallestein
  3. Betennelse i galleblæren
 • Kan du være 5-10 uker gravid?
  • Ja !
  • Nei
 • Mulige årsaker?
  1. Alkoholmisbruk
  2. Stress

Legeundersøkelsen

 • Legen vil undersøke magen - se, lytte, kjenne, banke
 • Som regel vil legen kjenne opp i endetarmen, eventuelt gjøre en gynekologisk undersøkelse

Andre undersøkelser

 • Urinundersøkelse
 • Blodprøver
 • Ved innleggelse i sykehus vil det som regel utføres ultralyd og/eller CT

Innleggelse i sykehus

 • Akutte flankesmerter fører ofte til innleggelse i sykehus