Informasjon, veiviser

Blod i urinen, veiviser

Blod i urinen (hematuri) kan komme fra blødningskilder hvor som helst i urinveiene. Urinveiene består av to nyrer, nyrebekken og urinledere , samt en urinblære og et urinrør

Hva er blod i urinen?

Urinveiene
 • Hematuri er den medisinske betegnelsen på blod i urinen
 • Det skilles mellom blod som du kan se med det blotte øyet (makroskopisk hematuri) og blod som oppdages ved strimmeltest eller mikroskopisk undersøkelse av urinen (mikroskopisk hematuri)
 • Betydningen av funn av mikroskopisk hematuri er usikker
 • Forskning har vist at grad av hematuri sier ingenting om alvorlighetsgraden til den underliggende årsaken
 • Blod i urinen kan oppstå uten andre symptom. Hos barn er sannsynligheten for at blodet skyldes en nyresykdom, størst. Hos de som er eldre enn 40 år, er det viktig å utelukke kreft dersom det avdekkes blod i urinen
 • Urinrøret til mannen er lengre enn hos kvinnen, og prostatakjertelen og sædlederne kan også være kilde for blødning til urinveiene

Forekomst

 • Mikroskopisk hematuri (ikke-synlig blod i urinen)
  • Mikroskopisk påvisning av blod i urinen uten samtidige symptomer finnes hos 3-15 prosent av befolkningen. Bare 2 prosent av disse har i allmennpraksis alvorlige årsaker til hematurien
  • Vanligste diagnoser ved ikke-synlig blod i urinen er infeksjon 25-50 prosent, prostatatsykdom 20-30 prosent og kreft 5-10 prosent
  • De aller fleste pasienter med blære- eller nyrekreft vil ha mikroskopisk påvisbar blod i urinen i forløpet
 • Makroskopisk hematuri (synlig blod i urinen)
  • De vanligste årsakene er infeksjon (30-50 prosent), kreft (5-10 prosent), prostatasykdom (20-30 prosent)
  • Det er økende forekomst av kreftsykdom ved økende alder
  • Synlig blod i urinen vil forekomme hos 80-90 prosent av blærekreftpasienter, 20-40 prosent av nyrekreftpasienter og 10 prosent av prostatakreftpasienter
  • Steinsykdom, skader og nyresykdom er mer sjeldne årsaker

Vurdering av blod i urinen

 • Hos halvparten av pasientene vil man ikke finne noen sikker forklaring på synlig eller ikke-synlig blod i urinen
 • Det må utredes med tanke på svulst, stein i urinveiene, infeksjon eller nyresykdom
 • Man må forsøke å finne ut
  • hvor det blør fra
  • om blødningen er konstant eller sporadisk
  • hva slags sykdomsprosess som er skyld i blødningen
 • Alder er en viktig faktor i årsaksvurderingen
  • nyrebetennelser (nefritter) er vanligst hos barn
  • kreft er sjelden før 50 års alder
 • Bruk av giktmedisiner og blodtynnende medisiner kan gi blod i urinen
Neste side