Informasjon, veiviser

Blod i urinen

Blod i urinen kan komme fra blødningskilder hvor som helst i urinveiene. Urinveiene består av to nyrer, nyrebekken og urinledere , samt urinblæren og urinrøret.

Hva er blod i urinen?

Urinveiene
 • Hematuri er den medisinske betegnelsen på blod i urinen
 • Det skilles mellom blod som du kan se med det blotte øyet (synlig eller makroskopisk hematuri) og blod som oppdages ved strimmeltest eller mikroskopisk undersøkelse av urinen (ikke synlig eller mikroskopisk hematuri)
 • Forskning har vist at grad av hematuri sier ingenting om alvorlighetsgraden til den underliggende årsaken
 • Blod i urinen kan oppstå uten andre symptomer
 • Hos barn der man finner en årsak til hematuri, er sannsynligheten for at blodet skyldes en nyresykdom, størst. Hos de som er eldre enn 40 år, er det viktig å utelukke kreft dersom det påvises blod i urinen
 • Urinrøret til mannen er lengre enn hos kvinnen, og prostatakjertelen og sædlederne kan også være kilde for blødning til urinveiene

Forekomst

 • Mikroskopisk hematuri (ikke-synlig blod i urinen)
  • Mikroskopisk påvisning av blod i urinen uten samtidige symptomer finnes hos 3-20 prosent av befolkningen. Bare 2 prosent av disse har i allmennpraksis alvorlige årsaker til hematurien
  • Vanligste diagnoser ved ikke-synlig blod i urinen er infeksjon 25-50 prosent, prostatasykdom 20-30 prosent og kreft 5-10 prosent
  • De aller fleste pasienter med blære- eller nyrekreft vil ha mikroskopisk påvisbar blod i urinen i forløpet
 • Makroskopisk hematuri (synlig blod i urinen)
  • De vanligste årsakene er infeksjon (35-50 prosent), kreft (5-10 prosent), prostatasykdom (20-30 prosent)
  • Det er økende forekomst av kreftsykdom ved økende alder
  • Synlig blod i urinen vil forekomme hos 80-90 prosent av blærekreftpasienter, 20-40 prosent av nyrekreftpasienter og 10 prosent av prostatakreftpasienter
  • Steinsykdom, skader og nyresykdom er mer sjeldne årsaker

Vurdering av blod i urinen

 • Hos ca. fire av ti voksne og ca. åtte av ti barn med ikke-synlig hematuri finner man ikke årsaken. Ved synlig hematuri finner man årsaken til blod i urin hos flere, men ikke alle
 • Det må utredes med tanke på svulst, stein i urinveiene, infeksjon eller nyresykdom
 • Man må forsøke å finne ut
  • hvor det blør fra
  • om blødningen er konstant eller sporadisk
  • hva slags sykdomsprosess som er skyld i blødningen
 • Alder er en viktig faktor i årsaksvurderingen
  • nyrebetennelser (nefritter) er vanligst hos barn
  • kreft er sjelden før 50 års alder
 • Bruk av giktmedisiner og blodtynnende medisiner kan gi blod i urinen
Neste side