Informasjon, veiviser

Blod i urinen

Når bør du søke lege?

  • Synlig blod i urinen er et symptom som tilsier snarlig legekontakt
Forrige side Neste side