Informasjon, veiviser

Misfarging av urin, veiviser

Urinen endrer farge etter ditt væskeinntak. Ved høyt væskeinntak blir urinen lys, ved dehydrering blir den mørkere. Fargeforandringer kan også skyldes mat vi har spist, medikamenter vi bruker eller sykdom.

Betydningen av urinens farge

  • Urinen inneholder normalt et gult pigment, urokrom, som farger urinen gul. Dette pigmentet kommer fra kroppens nedbryting av hemoglobin - proteinet i blodet som frakter oksygen rundt i kroppen. Det skiftes ut hele tiden, gammelt hemoglobin brytes ned og nytt hemoglobin produseres
  • Når du er i god væskebalanse, vil urinen være lys gul. Ja, noen ganger nesten blank
  • Taper du mye væske, for eksempel som følge av uttalt svetting, kan du bli dehydrert. Da blir urinen mørkere på farge. Den blir mer konsentrert fordi nyrene filtrerer ut mindre væske for å minske væskeunderskuddet i kroppen
  • I noen tilfeller kan ulike pigmenter i maten du spiser eller medikamenter du inntar, endre fargen på urinen
  • Noen ganger kan fargen på urinen være et tegn på underliggende sykdom
Neste side