Informasjon

Nedsatt nyrefunksjon

Nedsatt nyrefunksjon kan skyldes en rekke forskjellige nyresykdommer.

Hva er nedsatt nyrefunksjon?

Om nyrene

Nyrer og urinveier
 • Nyrene renser blodet for avfallsstoffer og de regulerer væskenivået i kroppen
  • Ved høyt inntak av væske øker nyrene utskillelsen av urin
  • Ved lavt inntak av væske eller ved høyt tap av væske, for eksempel gjennom svetting, minsker nyrene utskillelsen av urin
 • Fra nyrene følger urinen urinveiene gjennom nyrebekkenet, urinlederen, urinblæren og urinrøret

Definisjon

 • Nedsatt nyrefunksjon oppstår når nyrene taper sin evne til å skille ut avfallsstoffer og regulere væskenivået i kroppen
 • Nedsatt nyrefunksjon kan oppstå akutt eller kronisk
 • Det mest brukte målet på nyrefunksjon er måling av blodprøven kreatinin. En forhøyet kreatininverdi - verdier over 90 µmol/L for kvinner og over 105 µmol/L for menn - er tegn på nedsatt nyrefunksjon

Forekomst

 • Nedsatt nyrefunksjon er en forholdsvis sjelden tilstand
 • Forekomsten øker med alder

Vurdering av nedsatt nyrefunksjon

 • Nyresviktsymptomer oppstår sent i forløpet av en nyresykdom, ofte ikke før 60-80 prosent av nyrefunksjonen er borte. Tidlig diagnose er derfor en utfordring
 • Årsaker utenom nyrene
  • Er sjeldne
  • Nyrearteriestenose, hjertesvikt, septisk sjokk, volumtap
 • Årsaker nedenfor nyrene i urinveiene
  • Ses av og til
  • Forstørret prostata, kreft i urinveiene, nyrestein, svulster på bakre bukvegg
  • Opphør av urinproduksjon (anuri) tyder på årsak lengre nede i urinveiene inntil det motsatte er bevist og skal alltid føre til kateterisering av urinblæren og ultralydundersøkelse
 • Nyresykdom
  • Hos pasienter med lett nedsatt nyrefunksjon vil vanlige diagnoser som høyt blodtrykk og diabetes dominere
  • Ved mer avansert nyresvikt (prosentangivelsene er usikre)
   • Nyrebetennelse (glomerulonefritt) 25-30 prosent
   • Diabetes mellitus 15-20 prosent
   • Nyreskade på grunn av nedsatt blodtilførsel til nyrene 10-15 prosent
   • Nyrebekkenbetennelse 10-15 prosent
   • Cystenyrer 5-10 prosent
   • Bindevevssykdommer 5-10 prosent
Neste side