Informasjon

Nedsatt nyrefunksjon

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker som kan kreve behandling

 • Akutt nyresvikt
  • Vanligste årsak er akutt nefrittsyndrom som kan oppstå ved bruk av medisiner som ACE-hemmere
  • Symptomer og tegn avhenger av årsaken. Vanlige symptomer er tap av matlyst, kvalme, slapphet, høyt blodtrykk, økt mengde væske i kroppen
 • Kronisk nyresvikt
  • En tilstand som utvikler seg langsomt og lenge uten symptomer
  • Symptomer spenner fra milde til alvorlige - tap av matlyst, slapphet, kvalme, kløe, hikke, tørste, mentale forandringer, anemi, muskelkramper, ben- og leddplager
 • Hjertesvikt
  • Oppstår hos eldre personer eller etter gjennomgått større hjerteinfarkt
  • Medfører økt tungpusthet, hevelse i bena, vansker med å ligge flatt i senga om natta grunnet økt mengde væske i lungene
 • Avstengning eller blokkering av urinveiene, for eksempel 
  • Nyresteineller svulst
  • Langvarig blokkering av en eller begge urinlederne kan føre til at nyrene slutter å fungere
 • Skade som skyldes mangeårig diabetes mellitus
  • Dårlig regulert diabetes kan over tid føre til ødeleggelse av nyrene
 • Høyt blodtrykk
  • Vil over tid kunne føre til skade på nyrene og utvikling av nyresvikt
 • Nyrebekkenbetennelse
  • Kronisk nyrebekkenbetennelse kan skade nyrene og føre til utvikling av nyresvikt

Sjeldnere årsaker

 • Cystenyrer
  • Er en arvelig sykdom
  • Vil over tid føre til at en stadig større del av nyrevevet erstattes med væskefylte blærer (cyster)
  • Tilstanden kan gi synlig blod i urinen
 • Urinsyregikt
  • Giktsykdom, særlig hos middelaldrende menn, med episoder/perioder med leddbetennelser
  • Tilstanden disponerer for nyrestein, og den kan skade nyrene
Forrige side Neste side