Informasjon

Nedsatt nyrefunksjon

Når bør du søke lege?

  • Nedsatt nyrefunksjon er en potensielt alvorlig sykdom. Mistanke om diagnosen oppstår som regel i forbindelse med legeundersøkelse
  • Ved fremtredende symptomer, slapphet, tap av matlyst, mye væske i kroppen bør du søke lege
Forrige side Neste side