Informasjon

Nedsatt nyrefunksjon

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg

 • Hvor lenge har du følt deg syk eller vært ute av form?
  • Føler meg i fin form
  • Noen dager
  • Ca. en uke
  • Flere uker
  • Ca. en måned
  • Lengre enn en måned
 • Ble du akutt syk?
  • Ja
  • Nei
 • Ledsagende symptomer?
  1. Blod i urinen
  2. Feber
  3. Kvalme
  4. Oppkast
  5. Slapphet
  6. Tørste
  7. Hevelse i kroppen (ødem)
  8. Smerter i magen/ryggen/flankene
  9. Vekttap
  10. Vektøkning
  11. Svie ved vannlating
  12. Hyppig nattlig vannlating
  13. Kløe
  14. Urolige legger
  15. Muskelsmerter
  16. Leddsmerter
 • Mulige årsaker?
  1. Var utsatt for ekstrem fysisk belastning, for eksempel i forbindelse med trening, før nyresykdommen
  2. Hadde en infeksjonssykdom forut for akutt nyresykdom, for eksempel en luftveisinfeksjon
  3. Bivirkning av medisin eller urtepreparat (angi over)
  4. Diabetes
  5. Høyt blodtrykk
  6. Hjertesykdom
  7. Annen sykdom (angi over)
  8. Arvelig nyresykdom i familien

Legeundersøkelsen

 • Legen vil foreta en generell kroppsundersøkelse
 • Legen vil se spesielt etter hudblødninger, kløemerker, redusert mental funksjon, underernæring m/vekttap, anemi, påfallende dårlig ånde
 • Legen vil også se etter tegn på hertesvikt, hevelse i føttene, høyt blodtrykk, bilyder over hjertet eller tegn til nerveskader

Andre undersøkelser

 • Aktuelle undersøkelser er urinundersøkelse, blodprøver
 • Det kan også bli aktuelt med ultralyd og/eller CT, eventuelt vevsprøve av nyrene

Henvisning til spesialist / innleggelse

 • Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon vil pasienten som regel bli innlagt sykehus for videre utredning og eventuelt behandling
Forrige side