Informasjon

Nedsatt nyrefunksjon

Nedsatt nyrefunksjon kan skyldes en rekke forskjellige nyresykdommer.

Hva er nedsatt nyrefunksjon?

Om nyrene

Nyrer og urinveier
 • Nyrene renser blodet for avfallsstoffer og de regulerer væskenivået i kroppen
  • Ved høyt inntak av væske øker nyrene utskillelsen av urin
  • Ved lavt inntak av væske eller ved høyt tap av væske, for eksempel gjennom svetting, minsker nyrene utskillelsen av urin
 • Fra nyrene følger urinen urinveiene gjennom nyrebekkenet, urinlederen, urinblæren og urinrøret

Definisjon

 • Nedsatt nyrefunksjon oppstår når nyrene taper sin evne til å skille ut avfallsstoffer og regulere væskenivået i kroppen
 • Nedsatt nyrefunksjon kan oppstå akutt eller kronisk
 • Det mest brukte målet på nyrefunksjon er måling av blodprøven kreatinin. En forhøyet kreatininverdi - verdier over 90 µmol/L for kvinner og over 105 µmol/L for menn - er tegn på nedsatt nyrefunksjon

Forekomst

 • Nedsatt nyrefunksjon er en forholdsvis sjelden tilstand
 • Forekomsten øker med alder

Vurdering av nedsatt nyrefunksjon

 • Nyresviktsymptomer oppstår sent i forløpet av en nyresykdom, ofte ikke før 60-80 prosent av nyrefunksjonen er borte. Tidlig diagnose er derfor en utfordring
 • Årsaker utenom nyrene
  • Er sjeldne
  • Nyrearteriestenose, hjertesvikt, septisk sjokk, volumtap
 • Årsaker nedenfor nyrene i urinveiene
  • Ses av og til
  • Forstørret prostata, kreft i urinveiene, nyrestein, svulster på bakre bukvegg
  • Opphør av urinproduksjon (anuri) tyder på årsak lengre nede i urinveiene inntil det motsatte er bevist og skal alltid føre til kateterisering av urinblæren og ultralydundersøkelse
 • Nyresykdom
  • Hos pasienter med lett nedsatt nyrefunksjon vil vanlige diagnoser som høyt blodtrykk og diabetes dominere
  • Ved mer avansert nyresvikt (prosentangivelsene er usikre)
   • Nyrebetennelse (glomerulonefritt) 25-30 prosent
   • Diabetes mellitus 15-20 prosent
   • Nyreskade på grunn av nedsatt blodtilførsel til nyrene 10-15 prosent
   • Nyrebekkenbetennelse 10-15 prosent
   • Cystenyrer 5-10 prosent
   • Bindevevssykdommer 5-10 prosent

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker som kan kreve behandling

 • Akutt nyresvikt
  • Vanligste årsak er akutt nefrittsyndrom som kan oppstå ved bruk av medisiner som ACE-hemmere
  • Symptomer og tegn avhenger av årsaken. Vanlige symptomer er tap av matlyst, kvalme, slapphet, høyt blodtrykk, økt mengde væske i kroppen
 • Kronisk nyresvikt
  • En tilstand som utvikler seg langsomt og lenge uten symptomer
  • Symptomer spenner fra milde til alvorlige - tap av matlyst, slapphet, kvalme, kløe, hikke, tørste, mentale forandringer, anemi, muskelkramper, ben- og leddplager
 • Hjertesvikt
  • Oppstår hos eldre personer eller etter gjennomgått større hjerteinfarkt
  • Medfører økt tungpusthet, hevelse i bena, vansker med å ligge flatt i senga om natta grunnet økt mengde væske i lungene
 • Avstengning eller blokkering av urinveiene, for eksempel 
  • Nyresteineller svulst
  • Langvarig blokkering av en eller begge urinlederne kan føre til at nyrene slutter å fungere
 • Skade som skyldes mangeårig diabetes mellitus
  • Dårlig regulert diabetes kan over tid føre til ødeleggelse av nyrene
 • Høyt blodtrykk
  • Vil over tid kunne føre til skade på nyrene og utvikling av nyresvikt
 • Nyrebekkenbetennelse
  • Kronisk nyrebekkenbetennelse kan skade nyrene og føre til utvikling av nyresvikt

Sjeldnere årsaker

 • Cystenyrer
  • Er en arvelig sykdom
  • Vil over tid føre til at en stadig større del av nyrevevet erstattes med væskefylte blærer (cyster)
  • Tilstanden kan gi synlig blod i urinen
 • Urinsyregikt
  • Giktsykdom, særlig hos middelaldrende menn, med episoder/perioder med leddbetennelser
  • Tilstanden disponerer for nyrestein, og den kan skade nyrene

Hva kan du gjøre selv?

 • Ved usikkerhet om hva årsaken kan være og ved fremtredende plager, bør du kontakte lege
 • I noen tilfeller vil legen gi deg kostholdsråd som du bør følge

Når bør du søke lege?

 • Nedsatt nyrefunksjon er en potensielt alvorlig sykdom. Mistanke om diagnosen oppstår som regel i forbindelse med legeundersøkelse
 • Ved fremtredende symptomer, slapphet, tap av matlyst, mye væske i kroppen bør du søke lege

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg

 • Hvor lenge har du følt deg syk eller vært ute av form?
  • Føler meg i fin form
  • Noen dager
  • Ca. en uke
  • Flere uker
  • Ca. en måned
  • Lengre enn en måned
 • Ble du akutt syk?
  • Ja
  • Nei
 • Ledsagende symptomer?
  1. Blod i urinen
  2. Feber
  3. Kvalme
  4. Oppkast
  5. Slapphet
  6. Tørste
  7. Hevelse i kroppen (ødem)
  8. Smerter i magen/ryggen/flankene
  9. Vekttap
  10. Vektøkning
  11. Svie ved vannlating
  12. Hyppig nattlig vannlating
  13. Kløe
  14. Urolige legger
  15. Muskelsmerter
  16. Leddsmerter
 • Mulige årsaker?
  1. Var utsatt for ekstrem fysisk belastning, for eksempel i forbindelse med trening, før nyresykdommen
  2. Hadde en infeksjonssykdom forut for akutt nyresykdom, for eksempel en luftveisinfeksjon
  3. Bivirkning av medisin eller urtepreparat (angi over)
  4. Diabetes
  5. Høyt blodtrykk
  6. Hjertesykdom
  7. Annen sykdom (angi over)
  8. Arvelig nyresykdom i familien

Legeundersøkelsen

 • Legen vil foreta en generell kroppsundersøkelse
 • Legen vil se spesielt etter hudblødninger, kløemerker, redusert mental funksjon, underernæring m/vekttap, anemi, påfallende dårlig ånde
 • Legen vil også se etter tegn på hertesvikt, hevelse i føttene, høyt blodtrykk, bilyder over hjertet eller tegn til nerveskader

Andre undersøkelser

 • Aktuelle undersøkelser er urinundersøkelse, blodprøver
 • Det kan også bli aktuelt med ultralyd og/eller CT, eventuelt vevsprøve av nyrene

Henvisning til spesialist / innleggelse

 • Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon vil pasienten som regel bli innlagt sykehus for videre utredning og eventuelt behandling