Informasjon

Proteiner i urinen

Protein i urinen påvises med urinstix. Det kan være et harmløst funn, men det kan også være tegn på alvorlig nyresykdom.

Kjerneopplysninger

Om nyrene

Nyre - binyre - blære - urinveier
 • Nyrene renser blodet for avfallsstoffer, og de regulerer væskenivået i kroppen
  • Ved høyt inntak av væske øker nyrene utskillelsen av urin
  • Ved lavt inntak av væske eller ved høyt tap av væske, f.eks. gjennom svetting, minsker nyrene utskillelsen av urin
 • Fra nyrene følger urinen urinveiene gjennom nyrebekkenet, urinlederen, urinblæren og urinrøret
 • Kreatinin er en blodprøve som gir et godt inntrykk av nyrefunksjonen

Definisjon

 • Med proteinuri forstås utskillelse av protein i urinen ut over det som er normalt (normalt 30 til 50 mg/døgn)
 • Klassifisering av proteinuri
  • Mikroalbuminuri opptil 300 mg/døgn
  • Lett proteinuri: 300 mg - 2 g/døgn
  • Moderat proteinuri: 2 - 5 g/døgn
  • Betydelig proteinuri: over 5 g/døgn

Vurdering av proteinuri

 • Nyresykdom med nyreskade er hyppigste årsak
 • Forbigående proteinuri kan forekomme ved:
  • Fysisk aktivitet
  • Feber
  • Urinveisinfeksjon
 • Vedvarende proteinuri etter feber eller infeksjon bør føre til mistanke om nyrebetennelse (glomerulonefritt)
 • Det er ofte godt samsvar mellom alvorlighetsgraden av en glomerulonefritt og graden av proteinuri
Neste side