Informasjon

Proteiner i urinen

Hva kan det være?

Vanlige årsaker som kan kreve behandling

Som vanligvis ikke krever behandling

 • Proteinuri som forekommer hos oppegående og åpenbart friske personer (ortostatisk proteinuri)
  • Tilstand hos ellers friske personer med proteinlekkasje, ofte opptil 1-3 g på dagtid
  • Ingen eller minimal proteinutskillelse nattestid
  • Kreatinin normal
  • En slik proteinutskillelse er uten betydning
  • Tilstanden har god prognose og krever ingen videre utredning

Sjeldne årsaker

 • Kronisk nyrebetennelse (glomerulonefritt)
  • Vil alltid gi proteinuri
 • Akutt nyresvikt
  • Gir et plutselig fall i nyrefunksjon
  • Symptomene er ofte uspesifikke, men vanligst er fallende urinproduksjon
  • Etter hvert symptomer som nedsatt matlyst, kvalme, oppkast, uspesifikke magesmerter, tretthet
 • Kronisk nyresvikt
  • Tilstand som utvikler seg over tid
  • Meget sammensatt symptombilde med symptomer og tegn fra nesten alle organsystemer
  • De vanligste symptomene er slapphet, kløe, kvalme, trøtthet, må opp og tisse om natten, urolige bein, kortpusthet, gusten hudfarge
 • Myelomatose
  • Kreftsykdom i beinmargen
  • Pasienter med myelomatose kan ha en lengre symptomfri eller symptomfattig periode før diagnosen stilles
  • De vanligste symptomene er relatert til anemi, beinsmerter, infeksjon, hyperkalsemi og nyresvikt
Forrige side Neste side