Informasjon

Proteiner i urinen

Når bør du søke lege?

  • Tilstanden oppdages som regel ved urinundersøkelse hos lege
  • Ved usikkerhet om hva årsaken kan være og ved fremtredende plager, bør du kontakte lege
Forrige side Neste side