Informasjon

Proteiner i urinen

Protein i urinen påvises med urinstix. Det kan være et harmløst funn, men det kan også være tegn på alvorlig nyresykdom.

Kjerneopplysninger

Om nyrene

Nyre - binyre - blære - urinveier
 • Nyrene renser blodet for avfallsstoffer, og de regulerer væskenivået i kroppen
  • Ved høyt inntak av væske øker nyrene utskillelsen av urin
  • Ved lavt inntak av væske eller ved høyt tap av væske, f.eks. gjennom svetting, minsker nyrene utskillelsen av urin
 • Fra nyrene følger urinen urinveiene gjennom nyrebekkenet, urinlederen, urinblæren og urinrøret
 • Kreatinin er en blodprøve som gir et godt inntrykk av nyrefunksjonen

Definisjon

 • Med proteinuri forstås utskillelse av protein i urinen ut over det som er normalt (normalt 30 til 50 mg/døgn)
 • Klassifisering av proteinuri
  • Mikroalbuminuri opptil 300 mg/døgn
  • Lett proteinuri: 300 mg - 2 g/døgn
  • Moderat proteinuri: 2 - 5 g/døgn
  • Betydelig proteinuri: over 5 g/døgn

Vurdering av proteinuri

 • Nyresykdom med nyreskade er hyppigste årsak
 • Forbigående proteinuri kan forekomme ved:
  • Fysisk aktivitet
  • Feber
  • Urinveisinfeksjon
 • Vedvarende proteinuri etter feber eller infeksjon bør føre til mistanke om nyrebetennelse (glomerulonefritt)
 • Det er ofte godt samsvar mellom alvorlighetsgraden av en glomerulonefritt og graden av proteinuri

Hva kan det være?

Vanlige årsaker som kan kreve behandling

Som vanligvis ikke krever behandling

 • Proteinuri som forekommer hos oppegående og åpenbart friske personer (ortostatisk proteinuri)
  • Tilstand hos ellers friske personer med proteinlekkasje, ofte opptil 1-3 g på dagtid
  • Ingen eller minimal proteinutskillelse nattestid
  • Kreatinin normal
  • En slik proteinutskillelse er uten betydning
  • Tilstanden har god prognose og krever ingen videre utredning

Sjeldne årsaker

 • Kronisk nyrebetennelse (glomerulonefritt)
  • Vil alltid gi proteinuri
 • Akutt nyresvikt
  • Gir et plutselig fall i nyrefunksjon
  • Symptomene er ofte uspesifikke, men vanligst er fallende urinproduksjon
  • Etter hvert symptomer som nedsatt matlyst, kvalme, oppkast, uspesifikke magesmerter, tretthet
 • Kronisk nyresvikt
  • Tilstand som utvikler seg over tid
  • Meget sammensatt symptombilde med symptomer og tegn fra nesten alle organsystemer
  • De vanligste symptomene er slapphet, kløe, kvalme, trøtthet, må opp og tisse om natten, urolige bein, kortpusthet, gusten hudfarge
 • Myelomatose
  • Kreftsykdom i beinmargen
  • Pasienter med myelomatose kan ha en lengre symptomfri eller symptomfattig periode før diagnosen stilles
  • De vanligste symptomene er relatert til anemi, beinsmerter, infeksjon, hyperkalsemi og nyresvikt

Hva kan du gjøre selv?

 • Ved alvorlig proteinuri kan det bli aktuelt å begrense proteininntaket i samråd med behandlende lege

Når bør du søke lege?

 • Tilstanden oppdages som regel ved urinundersøkelse hos lege
 • Ved usikkerhet om hva årsaken kan være og ved fremtredende plager, bør du kontakte lege

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen vil stille deg

 • Har du hatt andre sykdommer de siste ukene?
  • Ja
  • Nei
 • Symptomer de siste ukene?
  1. Feber 
  2. Svie ved vannlating
  3. Hyppigere vannlating enn normalt
  4. Må opp og tisse om natta, noe jeg til vanlig ikke gjør
  5. Synlig blod i urinen
  6. Smerter i flankene
  7. Hevelse i beina 
  8. Hevelse rundt øynene 
  9. Kvalme
  10. Oppkast
  11. Tørste
  12. Smerter i knokler og bein
 • Vedvarende symptomer, lengrevarende enn de siste ukene?
  1. Vannlatingsplager
  2. Blod i urinen
  3. Smerter i flankene
  4. Hevelse i beina
  5. Hevelse rundt øynene
  6. Sykdomsfølelse
  7. Tørste
  8. Smerter i knokler og bein
  9. Urinen skummer når jeg tisser
 • Mulige årsaker?
  1. Har vært utsatt for ekstrem fysisk belastning nylig, f.eks. i forbindelse med trening
  2. Diabetes
  3. Høyt blodtrykk
  4. Bindevevssykdom
  5. Annen sykdom (angi over)
  6. Bivirkning av medisin (angi over)
  7. Nyresykdom i familien

Legeundersøkelsen

 • Legen vil vurdere om du har tegn på økt mengde væske i kroppen. Hovne bein?
 • Måle blodtrykket
 • Kontrollere urinen
 • Ta blodprøver

Andre undersøkelser

 • Det kan bli aktuelt å henvise deg til ultralyd av nyrene

Henvisning til spesialist / innleggelse

 • Ved klar mistanke om nyresykdom vil du bli henvist til spesialist eller innlagt i sykehus

Vil du vite mer?