Informasjon

Sukker i urin

For høyt nivå av sukker i blodet er typisk for diabetes som er utilstrekkelig regulert. Det er derfor vanlig å kunne påvise sukker i urinen hos slike pasienter.

Definisjon

 • Ved normale forhold vil det hos de aller fleste personer ikke finnes sukker i urinen.
 • Urinen produseres i nyrene. Urinen består av vann og avfallstoffer fra blodet som nyrene filtrerer ut.
 • I blodet finnes sukker (glukose, blodsukker). Når blodsukkeret er innenfor normale grenser, skilles det ikke ut sukker i urinen. Dersom det blir for mye sukker i blodet, vil noe av overskuddet kunne skilles ut i nyrene - og det påvises som sukker i urinen.

Årsaksforhold

 • Diabetes
  • For høyt nivå av sukker i blodet er typisk for diabetes type 1 og type 2 som ikke er tilstrekkelig godt regulert. Det er derfor vanlig å kunne påvise sukker i urinen hos slike pasienter. Men blodsukkeret kan også stige så høyt at man finner sukker i urinen for eksempel etter høyt inntak av brus eller andre søte næringsmidler hos ellers helt friske personer.
 • Graviditet
  • Under svangerskap kan det hos noen påvises sukker i urinen. Dette skyldes som regel at terskelen for utskillelse av sukker blir lavere i svangerskap, det vil si at det kan komme sukker i urinen uten at det er for mye sukker i blodet. Det samme finnes også hos en del personer uavhengig av graviditet. En kaller dette fenomenet at vedkommende har senket nyreterskel, og det medfører ikke økt risiko for utvikling av diabetes.

Vanlige årsaker

 • Diabetes type 1
  • Oppstår først og fremst blant barn og unge mennesker
  • Skyldes mangel på insulin og krever insulinbehandling
  • Fremtredende symptomer er tørste, økt vannlating, slapphet
 • Diabetes type 2
  • Oppstår først og fremst hos voksne/eldre og overvektige individer
  • Skyldes nedsatt virkning av insulin
  • Fremtredende symptomer er tørste, økt vannlating, slapphet
 • Svangerskapsdiabetes
  • Diabetes mellitus i svangerskap omfatter personer med allerede diagnostisert type 1- eller type 2-diabetes, samt de som får diabetes i svangerskapet (svangerskapsdiabetes)
  • Den egentlige svangerskapsdiabetes er en forbigående tilstand mens diabetes type 1 eller type 2 er kroniske sykdommer
 • Senket nyreterskel for sukker (glukose) av ukjent årsak

Hva kan du gjøre selv?

 • Det er lite du kan gjøre selv. Tilstanden bør undersøkes av lege

Når bør du søke lege?

 • Tilstanden påvises som regel ved undersøkelse av urinen på legekontoret
 • Funn av sukker i urinen bør føre til snarlig utredning

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen vil kunne stille deg:

 • Hadde du rett før du tok urinprøven spist eller drukket mye søtt?
  • Ja
  • Nei
 • Har du noen av disse symptomene?
  1. Tisser mer og oftere enn normalt
  2. Har vært påfallende mer tørst enn normalt i det siste
  3. Må opp og drikke om natten
  4. Må opp og tisse om natten
  5. Har kløe i underlivet
  6. Føler meg syk
  7. Har gått ned i vekt de siste ukene
 • Mulige årsaker?
  1. Er overvektig
  2. Diabetes i familien
  3. Har nyresykdom

Legeundersøkelsen

 • Legen vil måle blodsukkeret og langtidsblodsukkeret (HbA1c)
 • Et markant forhøyet blodsukker/langtidsblodsukker vil bety at du har diabetes
 • Legen vil ta ytterligere blodprøver for å få et generelt inntrykk av helsetilstanden din

Andre undersøkelser

 • Vanligvis vil det ikke være behov for å ta andre undersøkelser

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Ved mistanke om diabetes type 2 vil allmennlegen/fastlegen foreta utredningen og starte behandling
 • Ved mistanke om diabetes type 1 vil barnet/ungdommen bli henvist til spesialist eller innlagt i sykehus

Vil du vite mer?