Informasjon, veiviser

Svie ved vannlating hos menn, veiviser

Svie ved vannlating og hyppig vannlating hos menn kan skyldes flere tilstander. Her kan du lese mer om hvilke tilstander som kan gi slike symptomer.

Hva er svie ved vannlating hos menn?

  • Dysuri betyr smertefull og hyppig vannlating. Hos menn er det vanlig å få dysuri som følge av urinrørsbetennelse
  • Flere forskjellige tilstander kan føre til dysuri

Forekomst

  • Tilstanden er vanligere blant kvinner
  • Menn har sjeldnere urinveisinfeksjon fordi urinrøret er mye lengre, noe som beskytter mot infeksjon

Hvordan stilles diagnosen?

  • Symptomene gir sterk mistanke om diagnosen
  • Nitrittprøve
    • Tilstanden kan bekreftes med strimmelundersøkelse av urin (urinstix). Er urinen positiv på nitritt, er det svært høy sannsynlighet for urinveisinfeksjon. Motsatt, en negativ prøve utelukker ikke urinveisinfeksjon dersom du har symptomer på tilstanden
Neste side