Informasjon, veiviser

Svie ved vannlating hos menn, veiviser

Svie ved vannlating, og hyppig vannlating hos menn kan skyldes flere tilstander. Her kan du lese mer om hvilke tilstander som kan gi slike symptomer.

Hva kan du gjøre selv?

  • De fleste tilfeller av svie ved vannlating krever legebehandling.
  • Om du har tilgang urinstix, kan du gjøre en strimmelundersøkelse på om urinen inneholder bakterier (positiv nitrittprøve), blod eller hvite blodlegemer (tegn på infeksjon)
Forrige side Neste side