Informasjon, veiviser

Svie ved vannlating hos menn, veiviser

Svie ved vannlating, og hyppig vannlating hos menn kan skyldes flere tilstander. Her kan du lese mer om hvilke tilstander som kan gi slike symptomer.

Når bør du søke lege?

  • Svie ved vannlating hos menn kan skyldes en infeksjon som må behandles med antibiotika. Du bør derfor kontakte lege forholdsvis snart for å unngå at infeksjonen griper om seg og medfører komplikasjoner
Forrige side Neste side