Informasjon, veiviser

Svie ved vannlating hos menn, veiviser

Svie ved vannlating, og hyppig vannlating hos menn kan skyldes flere tilstander. Her kan du lese mer om hvilke tilstander som kan gi slike symptomer.

Vil du vite mer?

  • Dysuri hos menn - for helsepersonell
Forrige side