Informasjon, veiviser

Akutt stopp i vannlatingen, veiviser

Akutt vannlatingsstopp (urinretensjon) er en tilstand med plutselig oppstått manglende evne til å late vannet. I denne artikkelen kan du lese om ulike årsaker til at dette skjer.

Hva er vannlatingsstopp?

Om urinveiene

 • Urin tømmer seg fra urinblæren gjennom urinrøret. Mens kvinnens urinrør er 3-4 centimeter, er mannens urinrør cirka 15 centimeter. I overgangen mellom urinblæren og urinrøret er det en lukkemuskel som åpner og lukker seg viljestyrt ved vannlating
 • Ved betydelig utvidelse/utsprengning av urinblæren mister muskulaturen i blæreveggen fullstendig evnen til å trekke seg sammen
 • Det er risiko for nyreskade på grunn av økt trykk gjennom utvidete urinledere opp til nyrebekkenet

Vannlatingsstopp

 • Akutt vannlatingsstopp (urinretensjon) er en tilstand med plutselig oppstått manglende evne til å late vannet. Tilstanden er smertefull og krever behandling med kateter
 • Den hyppigste årsaken til akutt vannlatingsstopp er et hinder i urinrøret. Den vanligste situasjonen der dette opptrer, er hos en eldre mann med forstørret prostatakjertel der kjertelen klemmer rundt urinrøret. Når urinrøret er trangt, skal det lite til for at urinrøret lukker seg helt, for eksempel som følge av hevelse i urinrørets slimhinne i forbindelse med en infeksjon i nedre urinveier.
 • Under visse betingelser åpner ikke lukkemuskelen seg og man får ikke tømt urinblæren. Det kan skyldes en bivirkning av et legemiddel, og det kan oppstå som følge av en nevrologisk sykdom.
 • Uten tidlig og riktig behandling kan komplikasjonene bli varige.

Forekomst

 • Tilstanden er hyppigst hos eldre menn som følge av avløpshinder. En mann i 70-årene har 10 prosent sjanse og en mann i 80-årene har 30 prosent sjanse for å oppleve en episode med akutt stans i vannlatingen
 • Tilstanden er sjelden hos barn eller kvinner - forholdet mann:kvinne er 15:1

Vurdering av akutt vannlatingsstopp

 • Fire hovedårsaker må vurderes:
  • Er det noe som stenger av urinrøret?
  • Er det en skade i nervesystemet?
  • Kan problemet være forårsaket av en medisin?
  • Kan det være en psykisk forklaring?
 • Svekkede eller demente personer reagerer ofte kun med uro ved stans i vannlatingen
 • Etter førstegangs stans i vannlatingen vil over halvdelen risikere en ny stans i løpet av en uke
Neste side