Informasjon, veiviser

Neseblødning, veiviser

Neseblødning oppstå av mange grunner - etter slag eller trykk mot nesa, nesepilling og lokal infeksjon. Her kan du lese om ulike årsaker til neseblødning, og om når du bør kontakte lege.

Hva er neseblødning?

Neseblødning, fremre og bakre
  • De aller fleste tilfeller av neseblødning skriver seg fra fremre del av nesen. Sjeldnere befinner det blødende blodkaret seg lengre bak i nesen

Forekomst

  • Fremre blødning utgjør cirka 95 prosent av alle neseblødninger
  • Fremre neseblødning er vanligst hos barn og ungdom, men forekommer i alle aldre
  • Med stigende alder øker antallet bakre neseblødninger
  • Bare i svært sjeldne tilfeller er det blødninger fra flere lokalisasjoner

Vurdering av neseblødning

  • Vanligvis oppstår neseblødning hos friske personer etter at de har fått et slag eller trykk mot nesa, og blødningen stanser etter få minutter
  • En annen hyppig årsak er stadige småblødninger som skyldes nesepilling eller små skader
  • Neseblødning kan, særlig hos eldre mennesker, i enkelte tilfeller skyldes sykdom i nese/bihuler eller tilstander som gir økt blødningstendens, og kan i sjeldne tilfeller være livstruende
  • Små neseskader gir ofte fremre neseblødning, mens alvorlige ansiktsskader kan gi bakre neseblødning
Neste side