Informasjon, veiviser

Neseblødning, veiviser

Hva er neseblødning?

Neseblødning, fremre og bakre
  • De aller fleste tilfeller av neseblødning skriver seg fra fremre del av nesen. Sjeldnere befinner det blødende blodkaret seg lengre bak i nesen

Forekomst

  • Fremre blødning utgjør cirka 95 prosent av alle neseblødninger
  • Fremre neseblødning er vanligst hos barn og ungdom, men forekommer i alle aldre
  • Med stigende alder øker antallet bakre neseblødninger
  • Bare i svært sjeldne tilfeller er det blødninger fra flere lokalisasjoner

Vurdering av neseblødning

  • Vanligvis oppstår neseblødning hos friske personer etter at de har fått et slag eller trykk mot nesa, og blødningen stanser etter få minutter
  • En annen hyppig årsak er stadige småblødninger som skyldes nesepilling eller små skader
  • Neseblødning kan, særlig hos eldre mennesker, i enkelte tilfeller skyldes sykdom i nese/bihuler og kan i sjeldne tilfeller være livstruende
  • En sjelden gang kan tilbakevendende neseblødninger skyldes medfødte eller ervervede sykdommer som medfører økt blødningstendens eller dannelse av unormale, lett blødende blodårer 
  • Små neseskader gir ofte fremre neseblødning, mens alvorlige ansiktsskader kan gi bakre neseblødning
Neste side