Informasjon, veiviser

Neseblødning, veiviser

Neseblødning oppstå av mange grunner - som slag eller trykk mot nesa, nesepilling, og høyt blodtrykk. Her kan du lese om ulike årsaker til neseblødning, og om når du bør ta kontakt med lege.

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Har du pågående neseblødning?
  • Ja
  • Nei
 • Dersom du blør nå, hvor lenge har blødningen vart?
  • I noen minutter
  • Ca. en halv time
  • Ca. en time
  • Flere timer
  • Jeg blør ikke nå
 • Har du en formening om hvor i nesen det blør?
  • Langt fremme
  • Langt bak
  • Vet ikke
 • Er du hyppig plaget med neseblødning?
  • Ja, daglig
  • Ja, flere ganger i uken
  • Ja, ukentlig
  • Ja, flere ganger i måneden
  • Nei
 • Hva kan ha utløst blødningen?
  • Nesepilling
  • Skade mot nesen
  • Forkjølelse eller infeksjon
  • Er blitt tiltakende tett i det ene neseboret over tid
  • Uten forvarsel
 • Andre medvirkende årsaker?
  • Har høysnue
  • Miljøpåvirkning? F.eks. tørr luft, ekstreme temperaturer eller kjemikalier
  • Annen sykdom (angi over)
  • Bruker blodfortynnende medisin. Eks. Albyl-E, Klopidogrel, Marevan, Pradaxa, Xarelto, Lixiana, Novastan, Eliquis, Lixiana
  • Bruker slimhinneavsvellende nesespray
  • Bruker kortison nesespray
  • Bruker annen medisin (angi over)

Legeundersøkelsen

 • Som regel dreier det seg om en bagatellmessig blødning, og legen vil nøye seg med å inspisere nesen
 • Ved kraftigere blødning vil legen kontrollere puls og blodtrykk

Andre undersøkelser

 • Ved mistanke om underliggende sykdom kan det være aktuelt å kontrollere ulike blodprøver
 • Eventuelt bildeundersøkelse med røntgen eller CT

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Ved mistanke om underliggende årsak kan henvisning til spesialist være nødvendig
Forrige side