Informasjon, veiviser

Neseblødning, veiviser

Neseblødning oppstå av mange grunner - som slag eller trykk mot nesa, nesepilling, og høyt blodtrykk. Her kan du lese om ulike årsaker til neseblødning, og om når du bør ta kontakt med lege.

Hva er neseblødning?

Neseblødning, fremre og bakre
 • De aller fleste tilfeller av neseblødning skriver seg fra fremre del av nesen. Sjeldnere befinner det blødende blodkaret seg lengre bak i nesen

Forekomst

 • Fremre blødning utgjør cirka 95 prosent av alle neseblødninger
 • Fremre neseblødning er vanligst hos barn og ungdom, men forekommer i alle aldre
 • Med stigende alder øker antallet bakre neseblødninger
 • Bare i svært sjeldne tilfeller er det blødninger fra flere lokalisasjoner

Vurdering av neseblødning

 • Vanligvis oppstår neseblødning hos friske personer etter at de har fått et slag eller trykk mot nesa, og blødningen stanser etter få minutter
 • En annen hyppig årsak er stadige småblødninger som skyldes nesepilling eller små skader
 • Neseblødning kan, særlig hos eldre mennesker, i enkelte tilfeller skyldes sykdom i nese/bihuler eller tilstander som gir økt blødningstendens, og kan i sjeldne tilfeller være livstruende
 • Små neseskader gir ofte fremre neseblødning, mens alvorlige ansiktsskader kan gi bakre neseblødning

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker som kan kreve behandling

 • Neseblødning uten spesiell årsak
  • Opptrer helst hos barn og unge
  • Ofte foreligger ingen påvisbar utløsende årsak, andre ganger er neseblødningen et resultat av nesepilling
 • Lettere irritasjon og tørrhet i nesen
  • Omfatter kjemisk eller termisk (for eksempel sterk varme) skade på slimhinnen
  • Gir som regel en lett blødning eller blodspor i neseslimet. Ofte også følelse av tørrhet og/eller skorpedannelse i nesen
 • Lokale infeksjoner i nese og bihuler
  • For eksempel forkjølelse eller influensa - blødningen er ofte liten og kortvarig, og den forekommer spesielt hos barn og ungdom
  • Bihulebetennelse hos voksne kan noen ganger gi litt blodtilblandet snørr
 • Nese- eller ansiktsskade
  • F.eks. etter et slag eller et trafikkuhell
 • Fremmedlegeme i nesen
  • Forekommer hyppigst blant småbarn som kan ha puttet noe i nesen
  • Fremmedlegemet kan ha ligget en stund før det gir blødning. Samtidig foreligger ofte ensidig pussfarget slik og råtten lukt

Sjeldnere årsaker

 • Bivirkning av medikamenter
 • Åreforkalkning
  • Stive blodårer hos eldre mennesker kan lettere gi neseblødninger
 • Høyt blodtrykk
  • Er svært sjelden årsak til neseblødning
 • Svulster i nesen
  • Svulster i nesen er sjeldne, forekomsten øker med økende alder
 • Blodsykdom
  • Er sjelden
  • Kan skyldes ulike sykdommer som blodkreft, blodplatesykdom, koagulasjonsforstyrrelser, sykdommer i blodkar
 • Andre generelle sykdommer

Hva kan du gjøre selv?

Når bør du søke lege?

 • Søk akuttmedisinsk hjelp hvis
  • Blødningen varer lengre enn 15-30 minutter
  • Du føler deg svak og vil besvime, noe som kan skyldes et stort blodtap
  • Blødningen er kraftig og blodtapet er stort
  • Blødningen starter ved at det begynner å dryppe bak i halsen din
 • Søk lege ellers hvis
  • Du opplever hyppige neseblødninger
  • Det kan være nyttig å få "brent", lukket, de små blodkarene som forårsaker blødningene

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Har du pågående neseblødning?
  • Ja
  • Nei
 • Dersom du blør nå, hvor lenge har blødningen vart?
  • I noen minutter
  • Ca. en halv time
  • Ca. en time
  • Flere timer
  • Jeg blør ikke nå
 • Har du en formening om hvor i nesen det blør?
  • Langt fremme
  • Langt bak
  • Vet ikke
 • Er du hyppig plaget med neseblødning?
  • Ja, daglig
  • Ja, flere ganger i uken
  • Ja, ukentlig
  • Ja, flere ganger i måneden
  • Nei
 • Hva kan ha utløst blødningen?
  • Nesepilling
  • Skade mot nesen
  • Forkjølelse eller infeksjon
  • Er blitt tiltakende tett i det ene neseboret over tid
  • Uten forvarsel
 • Andre medvirkende årsaker?
  • Har høysnue
  • Miljøpåvirkning? F.eks. tørr luft, ekstreme temperaturer eller kjemikalier
  • Annen sykdom (angi over)
  • Bruker blodfortynnende medisin. Eks. Albyl-E, Klopidogrel, Marevan, Pradaxa, Xarelto, Lixiana, Novastan, Eliquis, Lixiana
  • Bruker slimhinneavsvellende nesespray
  • Bruker kortison nesespray
  • Bruker annen medisin (angi over)

Legeundersøkelsen

 • Som regel dreier det seg om en bagatellmessig blødning, og legen vil nøye seg med å inspisere nesen
 • Ved kraftigere blødning vil legen kontrollere puls og blodtrykk

Andre undersøkelser

 • Ved mistanke om underliggende sykdom kan det være aktuelt å kontrollere ulike blodprøver
 • Eventuelt bildeundersøkelse med røntgen eller CT

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Ved mistanke om underliggende årsak kan henvisning til spesialist være nødvendig