Informasjon, veiviser

Nesetetthet, veiviser

Tett nese forårsakes ofte av luftveisinfeksjoner, men det kan også ha en rekke andre årsaker som allergi, polypper og graviditet. Her kan du lese mer om ulike årsaker, og om når du bør ta kontakt med lege.

Hva er nesetetthet?

  • Det er innsnevring av nesepassasjen slik at pusting inn og ut blir problematisk

Forekomst

  • Periodevis nesetetthet i forbindelse med øvre luftveisinfeksjoner opplever de fleste personer flere ganger årlig
  • Varig nesetetthet hos barn med forstørrede falske mandler er ikke uvanlig
  • Polypper hos ungdom og voksne er heller ikke helt uvanlig

Vurdering av nesetetthet

  • Nesetetthet forekommer ofte forbigående ved virusinfeksjoner i luftveiene
  • Nesehulrommene er trangere i liggende stilling slik at nesetetthet da blir mer fremtredende
  • Nesetetthet kan medføre munnpusting og ubehagelig uttørring av slimhinnene i munn og svelg
Neste side