Informasjon, veiviser

Øresus/tinnitus, veiviser

Øresus er en lydopplevelse som bare du registrerer, uten at det er noen ytre lydkilde og uten at du er hallusinert eller forvirret.

Hva er øresus/tinnitus?

Definisjon

10398-2-3671-ore-oversigtbillede.jpg
  • En lydopplevelse som bare du registrerer, uten at det er noen ytre lydkilde og uten at du er hallusinert eller forvirret
  • Kan arte seg som lett sus, surr, brusing, motorlyd eller pipetoner, og kan være ledsaget av hørselstap. Noen opplever denne støyen som høyfrekvente eller lavfrekvente toner. Øresusen kan være meget sjenerende.
  • Kan være ensidig eller dobbelsidig, konstant eller periodisk

Forekomst

  • Vanlig hos eldre voksne
  • Ved egenrapportering angir 10-15% i befolkningen at de sjeneres av plagsom øresus/tinnitus, 1% angir redusert livskvalitet på grunn av øresus

Vurdering av øresus

  • Kan være en bagatellmessig forklaring som f.eks. ørevoks
  • Andre ganger kan det dreie seg om kroniske forandringer i indre øre eller sjeldnere alvorligere forandringer i store blodkar
Neste side