Informasjon, veiviser

Tinnitus, veiviser

Hva kan du gjøre selv?

  • Du bør unngå situasjoner som øker øresusen, som sterk støy, mye stress, søvnmangel, store fysiske anstrengelser og å være lenge på et stille sted
  • Bakgrunnsstøy kan være nyttig for å maskere øresus. Øresus vil typisk komme når du skal hvile og slappe av. Det er viktig å ha en lydkilde for hånden (for eksempel radio eller CD-spiller) som kan gi lav og lite engasjerende lyd og som kan slå seg av selv når du vil sove
  • Det finnes flere pasientforeninger. Hørselhemmedes Landsforbund utgir brosjyre
  • Noen ØNH-avdelinger har selvhjelpsgrupper for øresuspasienter
  • Mulighet for kuropphold kan være aktuelt hvis problemet er alvorlig
Forrige side Neste side