Informasjon, veiviser

Tinnitus, veiviser

Når bør du søke lege?

  • Øresus bør undersøkes av lege. I de fleste tilfeller foreligger en bagatellmessig forklaring som enkelt kan behandles (for eksempel utskylling av ørevoks). Unntaksvis foreligger sykdommer som det er viktig å behandle - ikke bare for å fjerne øresusen.
  • Alvorlig øresus bør alltid henvises til spesialist i ørenesehals-sykdommer
Forrige side Neste side