Informasjon, veiviser

Tinnitus, veiviser

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Hvor lenge har du hatt plagene?
  • Ca. et døgn
  • Noen dager
  • Ca. en uke
  • Noen uker
  • Ca. en måned
  • Flere måneder
  • Lengre enn et halvt år
 • Om øresusen?
  1. Kom akutt
  2. Kom gradvis
  3. Ensidig
  4. Dobbelsidig
  5. Konstant
  6. Episodisk
  7. Tonehøyden er lavfrekvent
  8. Tonehøyden er høyfrekvent
  9. Øresusen er pulserende
 • Har du nedsatt hørsel?
  • Ja, på høyre øre
  • Ja, på venstre øre
  • Ja, på begge ørene
  • Nei
 • Ledsagende symptomer?
  1. Plages med mye ørevoks
  2. Er tett i øret, har dottfornemmelse
  3. Har anfall med plutselig svimmelhet, hørselstap og øresus
  4. Medfører søvnproblemer
 • Mulige årsaker?
  1. Akutt forkjølelse
  2. Ørevoks
  3. Kjent øresykdom
  4. Støyskade etter plutselig smell
  5. Støyskade som følge av at jeg har vært utsatt for mye støy over lang tid
  6. Høyt blodtrykk
  7. Hodeskade
  8. Bivirkning av medisin (angi over)
  9. Annen sykdom (angi over)
  10. Har vært utsatt for mye stress, kav og mas, bekymringer i det siste
 • Er øresusen så belastende at det går utover livskvaliteten din?
  • Ja
  • Nei

Legeundersøkelsen

 • Foruten å få frem en grundig sykehistorie, vil allmennlegen vanligvis foreta en øre-nese-hals-undersøkelse, blant annet.
  • Stemmegaffelundersøkelser
  • Hørselsmåling
  • Eventuelt tympanometri (måling av trykk over trommehinnen)

Andre undersøkelser

 • Enkle blodprøver kan være aktuelle

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Ved uklarhet om diagnosen eller ved behov for behandling hos spesialist vil du bli henvist

Vil du vite mer?

Forrige side