Informasjon, veiviser

Snorking, veiviser

Snorking skyldes vibrasjon av bløtdeler i ganen og svelget. Snorking kan ha årsaker som krever behandling, eller årsaker som ikke krever behandling. I denne artikkelen kan du lese om ulike årsaker til snorking, og om når du bør kontakte lege.

Hva er snorking?

 • Snorking skyldes vibrasjon av bløtdeler i ganen og svelget. Under søvn blir svelget trangere når musklene i svelgets vegger slapper av, og lyden som produseres kan bli meget kraftig
 • Hos noen snorkere blir det så trangt i svelget at det fører til stopp i innpustingen, såkalt obstruktiv søvnapné

Forekomst

 • En studie viste at 50 prosent av menn og vel 30 prosent av alle kvinner snorker til vanlig
 • 10-20 prosent snorker hver natt
 • Hyppigheten øker fram mot 60-årsalderen
 • Økende vekt gir økende tendens til snorking

Vurdering av snorking

 • Snorking kan utvikle seg til å bli et familie- eller ekteskapsproblem
 • Søvnapné kan innebære et helseproblem
  • Anfallene fører gjerne til nedsatt inntak av oksygen, før pasienten blir urolig og våkner delvis

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker som vanligvis ikke krever behandling

 • Snorking uten definert årsak
  • Er svært utbredt og regnes som et normalfenomen. Det forekommer hyppigere hos overvektige, men finnes i alle vektklasser. Snorking kan være en svær sosial belastning
  • Behandles med rådgivning; vektreduksjon ved overvekt, sove på siden, unngå alkohol før sengetid. Kirurgi kan være aktuelt ved alvorlige plager, kan kanskje medføre bedring hos noen
 • Nesetetthet

Vanlige årsaker som kan kreve behandling

 • Søvnapné syndrom
  • Vanligst hos overvektige, middelaldrende menn
  • Karakterisert ved sterk snorking og perioder uten pusting (apné) under søvn, samt økt trang til å sove om dagen
 • Forstørrede halsmandler hos barn
  • Nattlig pustebesvær som følge av forstørrede mandler
  • Barnet sover dårlig, snorker og kan ha opphold i pustingen. Dette kan gi trøtthet og vanskelighet med å følge med på skolen eller i barnehagen
 • Forstørrede falske mandler (adenoider) hos barn
  • Adenoider er en normal del av lymfevevet vi finner i svelget
  • Disse barna kan ha urolig søvn med nattlig hoste, snorking og eventuelt episoder med pustestans (apné)

Hva kan du gjøre selv?

Råd til deg som plager andre med "normal" snorking:

 • Ligg på siden når du sover
 • Overvekt forverrer plagene, gå ned i vekt
 • Alkohol eller sovetabletter har svært ugunstig effekt
 • Røyker du? Slutt!
 • Sørg for frisk luft på soverommet og ikke for høy temperatur
 • Snorking forverres når du sover tungt, og du bør derfor sørge for å få nok søvn

Når bør du søke lege?

 • Ved trøtthet på dagtid eller tendens til å falle i søvn når du for eksempel kjører bil
 • Dersom du blir et støyproblem som ødelegger nattesøvnen for andre

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Snorker du alltid?
  • Ja
  • Nei, bare av og til
  • Nei, bare når jeg er forkjølet
  • Nei
 • Stopper du å puste i noen sekunder mens du sover og snorker om natten?
  • Ja
  • Nei
 • Ledsagende symptomer?
  1. Plages av nesetetthet på dagtid
  2. Sover dårlig om natten
  3. Våkner mange ganger om natten
  4. Er påfallende trøtt om dagen
  5. Har anfall der jeg faller i søvn på dagen
 • Mulige årsaker?
  1. Er overvektig
  2. Skjev nese
  3. Polypper i nesen
 • Hvordan oppleves snorkingen av ektefelle/ samboer?
  • Akseptabel
  • Uakseptabel

Legeundersøkelsen

 • Vanligvis er det kun behov for å undersøke svelget ditt

Andre undersøkelser

 • I uttalte tilfeller kan det bli aktuelt å undersøke deg ved et søvnlaboratorium

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Ved uttalt snorking kan det være aktuelt å vurdere kirurgi hos barn som har forstørrede falske mandler eller halsmandler
 • Kirurgi hos voksne har svært usikker effekt, men det kan være aktuelt å gjøre et forsøk, det utvikles stadig nye former for kirurgisk behandling
 • Ved mistanke om søvnapné, er det naturlig å henvise deg til spesialist