Informasjon, veiviser

Skjeling og dobbeltsyn hos voksne, veiviser

Skjeling foreligger når man ved å lyse inn på begge øyne samtidig, ser at lysrefleksen ikke kommer fra det samme stedet på de to øynene, men er sideforskjøvet.

Temaside om Korona

Hva er skjeling og dobbeltsyn hos voksne?

 • Skjeling kan være synlig hele tiden (manifest) eller det kan komme og gå (latent)
 • De fleste skjeler innover, færre skjeler utover
 • Dobbeltsyn er et tegn på nyoppstått feil i synkroniseringen av bevegelser for de to øynene, vedkommende har en akutt oppstått skjeling

Forekomst

 • Skjeling er ganske vanlig blant voksne
 • Dobbeltsyn er klart sjeldnere

Alvorlighet

 • Dobbeltsyn forteller at tilstanden er nyoppstått. Av en eller annen grunn er ikke øynene synkroniserte lengre. Det er viktig å avklare raskt hvorfor tilstanden har oppstått.

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker til skjeling

Dobbeltsyn etter skade

 • Beinbrudd i øyehulen
 • Komplikasjon etter operasjon i øyehulen

Sjeldne årsaker til dobbeltsyn

 • Multippel sklerose
  • Skyldes lammelse av en øyemuskel og kan være en del av sykdomsbildet ved multippel sklerose
 • Myastenia gravis
  • Er en sjelden nevromuskulær sykdom som kan debutere i alle aldre, men hyppigst mellom 20-40 år
  • Symptomutviklingen er oftest langsom. Tidlige symptomer er ofte at de øvre øyelokk "siger ned" i løpet av dagen (ptose), dobbelsyn, tale- og svelgebesvær, svikt i kraften til å holde eller bevege hodet tilfredsstillende
 • Hjernesvulst
  • Kan trykke på hjernenerver og føre til lammelser i øyemusklene
 • Høyt stoffskifte (hypertyreose)
  • Uoppdaget høyt stoffskifte kan med tiden gi utstående øye (eksoftalmus) og dette kan i noen tilfeller gi dobbeltsyn
 • Hjerneblødning (hjerneslag, subduralt hematom)
  • Kan medføre lammelse av øyenmuskel, men ofte foreligger andre og langt mer alvorlige utfall

Når bør du søke lege?

 • Dobbeltsyn er et tegn på mulig alvorlig sykdom, og bør føre til snarlig legekontakt
 • Ved plagsomme symptomer til tross for optimal korreksjon av eventuelle brytningsfeil hos optiker

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg ved dobbeltsyn:

 • Når startet det?
  • Ca. et døgn siden
  • Noen dager siden
  • Ca. en uke siden
  • Noen uker siden
  • Lengre enn en måned siden
 • Har du vært utsatt for skade?
  • Ja
  • Nei
 • Var du syk på forhånd?
  • Ja
  • Nei
 • Har du andre kjente sykdommer?
  • Ja (angi over)
  • Nei

Legeundersøkelsen

 • Allmennlegen vil kunne foreta en øyeundersøkelse, eventuelt gjøre en mer omfattende undersøkelse
 • Øyeutredning

Andre undersøkelser

 • Er sjelden påkrevd i allmennpraksis, men på sykehus kan en lang rekke undersøkelser være nødvendige

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Dobbeltsyn tilsier henvisning til spesialist eller innlegging i sykehus
 • Ved plagsomme symptomer uten brytningsfeil eller til tross for optimalt korrigert brytningsfeil, kan pasienten henvises til øyelege