Informasjon, veiviser

Skjeling og dobbeltsyn hos voksne, hva kan det være?

Skjeling foreligger når man ved å lyse inn på begge øyne samtidig, ser at lysrefleksen ikke kommer fra det samme stedet på de to øynene, men er sideforskjøvet.

Hva er skjeling og dobbeltsyn hos voksne?

 • Skjeling
  • Kan være synlig hele tiden (manifest) eller det kan komme og gå (latent)
  • De fleste skjeler innover, færre skjeler utover
 • Dobbeltsyn
  • Er et tegn på nyoppstått feil i synkroniseringen av bevegelser for de to øynene, vedkommende har en akutt oppstått skjeling

Forekomst

 • Skjeling er ganske vanlig blant voksne
 • Dobbeltsyn er klart sjeldnere

Alvorlighet

 • Dobbeltsyn forteller at tilstanden er nyoppstått. Av en eller annen grunn er ikke øynene synkroniserte lengre. Det er viktig å avklare raskt hvorfor tilstanden har oppstått.

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker til skjeling

Dobbeltsyn etter skade

 • Beinbrudd i øyehulen
 • Komplikasjon etter operasjon i øyehulen

Sjeldne årsaker til dobbeltsyn

 • Multippel sklerose
  • Skyldes lammelse av en øyemuskel og kan være en del av sykdomsbildet ved multippel sklerose
 • Myastenia gravis
  • Er en sjelden nevromuskulær sykdom som kan debutere i alle aldre, men hyppigst mellom 20-40 år
  • Symptomutviklingen er oftest langsom. Tidlige symptomer er ofte at de øvre øyelokk "siger ned" i løpet av dagen (ptose), dobbelsyn, tale- og svelgebesvær, svikt i kraften til å holde eller bevege hodet tilfredsstillende
 • Hjernesvulst
  • Kan trykke på hjernenerver og føre til lammelser i øyemusklene
 • Høyt stoffskifte (hypertyreose)
  • Uoppdaget høyt stoffskifte kan med tiden gi utstående øye (eksoftalmus) og dette kan i noen tilfeller gi dobbeltsyn
 • Hjerneblødning (hjerneslag, subduralt hematom)
  • Kan medføre lammelse av øyenmuskel, men ofte foreligger andre og langt mer alvorlige utfall

Når bør du søke lege?

 • Dobbeltsyn er et tegn på mulig alvorlig sykdom, og bør føre til snarlig legekontakt
 • Ved plagsomme symptomer til tross for optimal korreksjon av eventuelle brytningsfeil hos optiker

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg ved dobbeltsyn:

 • Når startet det?
  • Ca. et døgn siden
  • Noen dager siden
  • Ca. en uke siden
  • Noen uker siden
  • Lengre enn en måned siden
 • Har du vært utsatt for skade?
  • Ja
  • Nei
 • Var du syk på forhånd?
  • Ja
  • Nei
 • Har du andre kjente sykdommer?
  • Ja (angi over)
  • Nei

Legeundersøkelsen

 • Allmennlegen vil kunne foreta en øyeundersøkelse, eventuelt gjøre en mer omfattende undersøkelse
 • Øyeutredning

Andre undersøkelser

 • Er sjelden påkrevd i allmennpraksis, men på sykehus kan en lang rekke undersøkelser være nødvendige

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Dobbeltsyn tilsier henvisning til spesialist eller innlegging i sykehus
 • Ved plagsomme symptomer uten brytningsfeil eller til tross for optimalt korrigert brytningsfeil, kan pasienten henvises til øyelege