Informasjon, veiviser

Skygge, tåkesyn, flekker og flimring, veiviser

Synsforstyrrelser som oppfattes som skygger og flekker i synsfeltet, tåkesyn eller flimring for øynene

Hopp til innhold

Hva er skygge, tåkesyn, flekker og flimring på øyet?

 • Synsforstyrrelser som oppfattes som skygger og flekker i synsfeltet, tåkesyn eller flimring for øynene

Om øyet

12451_9716_8257-2-eyeanatomy-01 speilet.jpg
 • Ved endringer i synsskarpheten er forklaringen at synsinntrykketir  blendret ett eller annet sted på veien gjennom øyet og til hjernen
 • Et synsinntrykk passerer gjennom hornhinnen, øyets linse, glasslegemet, netthinnen, via synsnerven til hjernen
 • Sykdom, skade eller aldersforandringer i en av disse delene av øyet gir synsforstyrrelser

Forekomst

 • Flimring og flekker i synsfeltet er vanlige ubehag og er som regel av uskyldig karakter
 • Synsforstyrrelser av denne type er ofte ubehagelige og i blant skremmende

Tegn på alvorlig øyesykdom

 • Hurtig innsettende og betydelig synstap
 • Regnbuesyn og gardinskygge

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker som vanligvis ikke krever behandling

 • "Fluer" i synsfeltet
  • Skyldes som regel ufarlige og forbigående flekker i hornhinnen, linsen eller glasslegemet
  • Flekkene kan være stasjonære (hornhinnen, linsen) eller flyte omkring (glasslegemet)
 • Forbigående lavt blodtrykk
  • Det svartner for øynene
  • Kan være ledd i en besvimelse
 • Grå stær
  • Er svært vanlig blant eldre. Tilstanden skyldes at det utvikler seg en aldersbetinget fordunkling av øyets linse
  • Tilstanden utvikler seg langsomt, ensidig eller dobbeltsidig, etter hvert tilkommer synsvansker og hos mange overfølsomhet for sterkt lys
 • Migrene
  • Flimring og sikksakkmønster etterfulgt av ensidig hodepine
  • Ev. behandling innrettes mot migrenelidelsen

Sjeldne årsaker som krever snarlig behandling

 • Blodpropp i øyets vener (sentralvenetrombose)
  • Oppstår vanligvis hos eldre mennesker. Åreforkalkning, høyt blodtrykk, diabetes og grønn stær (glaukom) kan være disponerende faktorer
  • Det oppstår et ensidig synstap som er raskt forbigående eller varig. Typisk våkner vedkommende om morgenen med nedsatt syn på et øye
  • Trenger umiddelbar behandling
 • Blodpropp i øyets arterier (akutt arteriell okklusjon i retinale kar)
  • Forekommer hos eldre mennesker. Atrieflimmer (hjerteflimmer) og åreforkalkning disponerer for tilstanden
  • Det oppstår et ensidig synstap som er raskt forbigående eller varig, omfanget er avhengig av hvilken blodåre i øyet som er rammet
  • Trenger umiddelbar behandling
 • Netthinneløsning (amotio retinae)
  • Kan oppstå uten kjent årsak eller sekundært f.eks. til betennelser, blødninger, skader, svær nærsynthet
  • Ensidig. Arter seg som lysglimt og flekker som flyter, kan opptre forut for løsningen. Skarp avgrensning av synstap, gardinaktig skygge
  • Trenger umiddelbar behandling
 • Akutt høyt trykk i øyet (akutt glaukom)
  • Opptrer vanligvis fra 40-50 års alderen, skyldes trang kammervinkel
  • Ensidig. Gir forvarsler som regnbuesyn og fargede ringer rundt lys, uskarpt syn. Rødt og akutt smertefullt øye, synsreduksjon og kvalme
  • Trenger umiddelbar behandling

Tilstander som kan kreve behandling

 • Løsning av glasslegemet
  • Plutselig uklart syn, rikelig med småflekker i synsfeltet gjerne ledsaget av lysglimt (myggdans), beskrives også ofte som "å se under vann"
  • Innebærer fare for netthinneløsning
  • Nærsynte personer og diabetikere har økt risiko for netthinneløsning
 • Blødning i glasslegemet
  • Hyppig hos personer med diabetes
  • Plutselig uklart syn, gjerne med rødskjær som klarner hurtig opp
 • Hjernedrypp
  • Kan gi forbigående synsfenomen
 • Hjernesvulst
  • Kan gi synsforstyrrelser
  • Synsforandringene avhenger av beliggenheten til svulsten

Når bør du søke lege?

 • Akutte episoder med synstap tilsier umiddelbar legekontakt
 • Mindre flekker i synsfeltet er ofte harmløse fenomener, men det er likevel fornuftig å få en lege til å undersøke det

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørmål legen kan stille deg:

 • Når merket du det?
  • Noen timer siden
  • Ca. et døgn siden
  • Noen dager siden
  • Ca. en uke siden
  • Lengre enn en uke siden
 • Oppstod tilstanden ganske brått eller over lengre tid?
  • Oppstod over sekunder til minutter !
  • Oppstod over timer til dager
  • Oppstod over lengre tid
 • Om symptomene?
  1. Flekker som flyter rundt i synsfeltet
  2. Flekkene er på samme sted hele tiden
  3. Synsinntrykkene er forvrengt
  4. Oppleves som en gardinaktig skygge
  5. Startet med regnbueaktige synsforstyrrelser
  6. Har merket lysglimt

Legeundersøkelsen

 • Allmennlegen vil foreta en undersøkelse av øynene, synet, synsfeltet, måle trykket på øynene
 • Ved mistanke om alvorlig øyesykdom vil øyeundersøkelsen hos allmennlegen være av underordnet betydning
 • Øyeutredning

Andre undersøkelser

 • På sykehuset vil en rekke ulike undersøkelser være aktuelle

Henvisning til spesialist

 • Ved mistanke om alvorlig øyesykdom vil du umiddelbart bli henvist til øyelege, eventuelt innlagt i øyeavdeling på sykehus