Informasjon, veiviser

Smerter og ubehag i øynene, veiviser

Den vanligste årsak til smerter og ubehag i øynene er bakterie- eller virusinfeksjon i bindehinnen (konjunktiva).

Når bør du søke lege?

  • Smerte og ubehag i øynene tilsier i de fleste tilfeller snarlig legeundersøkelse
Forrige side Neste side